In Brusselse overheid wordt telewerk een blijver

Al zeker tot 8 juni is thuiswerk in de Brusselse gewestelijke overheidsinstellingen de regel voor alle medewerkers die functies uitoefenen die dit toelaten. Volgens minister van Openbaar Ambt Sven Gatz heeft deze door de coronacrisis verplichte manier van werken zijn verdiensten en waarde bewezen voor de toekomst. Telewerken zal in een grotere mate dan vroeger ook na 8 juni een blijver worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De Brusselse overheidsdiensten zijn tijdens de coronacrisis tot nog toe operationeel gebleven. Personeelsleden die dat kunnen, werken in samenspraak met hun leidinggevenden van thuis. Er werden plannen opgemaakt om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Daarbij waren vanzelfsprekend de afstandsregels en hygiënische maatregelen van toepassing. Waar dat nodig was, kregen ambtenaren die op basis van hun statuut geen telewerk konden doen, dienstvrijstelling. Er is geen technische of economische werkloosheid in het openbaar ambt.

Het is de bedoeling deze regels ook na 8 juni verder te zetten. De gewestelijke instellingen starten terug op met inachtneming van de voorschriften: de werkgevers stellen mondmaskers ter beschikking voor het openbaar vervoer, er komt plexiglas waar dat nodig is, bijvoorbeeld voor loketfuncties, en de bureaus worden ingedeeld volgens de afstandsregels.

Om het openbaar vervoer en de werkvloer niet te overbelasten wordt thuiswerk aangemoedigd voor de functies die dat toelaten. Vergaderingen zullen waar mogelijk digitaal verlopen. Talent.brussels, de Brusselse gewestadministratie voor openbaar ambt, blijft ook na de heropstart het aanspreekpunt voor vragen over de nieuwe werkorganisatie. Deze instelling zal ook aanwervingen en selectieprocedures digitaal kunnen organiseren.

Sven Gatz: “De voorbije maanden hebben geleerd dat thuiswerken voor de Brusselse overheidsdiensten geen onherstelbare nadelen aan het licht heeft gebracht. Voor veel medewerkers is telewerken zelfs wenselijk geworden omdat ze een betere balans hebben gevonden tussen de werktijd en de vrije tijd. We willen daarom van thuiswerken een blijver maken in het openbaar ambt. Wanneer de werksituatie het toelaat en in overleg met hun oversten willen we het na de zomer mogelijk maken dat medewerkers die dat wensen op structurele basis één tot twee dagen per week van thuis mogen werken.”

Om het telewerken bij de heropstart structureel te maken, brengt Talent.brussels, in nauwe samenwerking met alle leidend ambtenaren en HR-diensten, alles in kaart om deze hervorming zo vlot mogelijk te laten verlopen. Uiteraard wordt ook nu rekening gehouden met alle nodige veiligheidsvoorschriften.

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

 

Ambtenarenzaken
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel