In 2017 stijgen de Vlaamse investeringen in de hoofdstad

De Vlaamse regering wil verder blijven investeren in haar hoofdstad. Een open en kwaliteitsvol aanbod voor Brusselse Vlamingen, Nederlandstalige Brusselaars en zoveel mogelijk inwoners van de hoofdstad blijft hierbij het belangrijkste streefdoel. Zo zal de Vlaamse Regering ook in 2017 blijven inzetten op scholen, kunst en cultuur, media, welzijn en gezondheid, jeugd, sport, enz.

 
De middelen om dit te doen stijgen in 2017:

•voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie

•in het budget van de Vlaamse minister voor Brusselse Aangelegenheden

•specifiek voor de investeringen in het Vlaams Brusselfonds.

Op deze manier werkt de Vlaamse regering actief mee aan een beter Brussel. 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel