Het is tijd voor algemeen stemrecht voor alle Brusselaars

Het burgerinitiatief ‘Eén Brusseleir, één stem’ (#1Bru1Vote) vraagt stemrecht voor niet-Belgen in Brussel. Dat is een logische vraag. Was er vroeger alleen cijnskiesrecht voor vermogende mannen (1830), daarna algemeen stemrecht voor mannen (1919), vervolgens eindelijk ook voor vrouwen (1948) en sedert enkele jaren ook gemeentelijk stemrecht voor niet-Belgen (2004), dan is het nu tijd om de stap te zetten naar algemeen stemrecht voor alle Brusselaars bij de verkiezingen voor het Brussels Parlement. In een stadsgewest waar de meerderheid van de inwoners niet-Belg is - Europeaan en/of wereldburger van elders - is het gewoon een noodzaak voor de kwaliteit van onze democratie. It’s the demography, stupid!

Iedereen die minstens vijf jaar in het hoofdstedelijk gewest verblijft en hier belastingen betaalt zou eindelijk het recht moeten krijgen om niet alleen mee te stemmen in zijn of haar Brusselse gemeente maar voor héél Brussel.

De Brusselse kiezer verdient deze stap vooruit die de eenheid en het burgerschap in een soms verbrokkelde stad enkel kan vergroten.

Maar ook de Brusselse politici moeten mee evolueren. Zij dienen zich meer dan vandaag het geval is tot alle Brusselaars te richten, ongeacht taal, etnische afkomst of sociale klasse. Uitgerekend op een moment dat het Europees Parlement voor het eerst terecht debatteert over een tweede, extra ‘Europese stem’ bij de Europese verkiezingen zou het daarom goed zijn dat in de hoofdstad van Europa Brusselse burgers niet alleen kunnen stemmen voor een Nederlands- of Franstalige kandidaat maar ook een tweede, extra ‘Brusselstem’ krijgen om ook voor een kandidaat van de andere taalgroep te mogen kiezen.

Op die manier maken we van Brussel de stad waar vrijheid en gelijkheid ook politiek rijmen.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Onderwijs
Vlaams minister voor Brusselse Aangelegenheden
Kunstlaan 9
1210 Brussel