Het Brusselse gewest verbiedt de TikTok-app op de werktoestellen van zijn personeel

Het Brusselse gewest verbiedt de TikTok-app op de werktoestellen van zijn personeel

Brussels minister Sven Gatz, belast met Openbaar Ambt, en Brussels minister Bernard Clerfayt, belast met Digitalisering, hebben donderdag jl. besloten het voorbeeld van de federale overheid te volgen door de installatie en het gebruik van de applicatie TikTok op de professionele toestellen van het Brussels gewestelijk personeel te verbieden.

Dit verbod is onmiddellijk van kracht voor een periode van zes maanden, waarna het opnieuw zal worden geëvalueerd. Deze bepaling bestaat in een verbod op de installatie en het gebruik van TikTok op werktoestellen of toestellen waarvan de abonnements-, gebruiks- of aankoopkosten geheel of gedeeltelijk door de overheid worden gedekt. Dit verbod geldt dus niet voor de privétoestellen van de medewerkers, maar het wordt aanbevolen de applicatie niet te installeren of te gebruiken op privétoestellen met toegang tot de netwerken van overheidsdiensten.

Deze nieuwe maatregelen zijn het gevolg van mogelijke beveiligingslekken en informatieverspreiding die verband houden met de Chinese applicatie. Ze zullen het risico op spionage van gebruikersgegevens tegengaan en zijn opgesteld op basis van het advies van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en de inlichtingendiensten naar aanleiding van het recente verbod van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad op het gebruik van de applicatie TikTok op werkgerelateerde toestellen.

Ook ik heb al enkele dagen geleden beslist mijn tiktok-app van mijn smartphone te verwijderen. We kunnen maar beter geen risico nemen! Cyberveiligheid is voor de overheid, maar meer en meer ook voor individuele gebruikers een belangrijke zorg geworden, zegt Brussels minister voor Openbaar Ambt, Sven Gatz.
Cédric Verschooten, adjunct-directeur-generaal bij Talent.brussels; Deze nieuwe maatregelen zijn noodzakelijk en vloeien voort uit besluiten die op andere overheidsniveaus zijn genomen. Gegevensbeveiliging is een belangrijke uitdaging die koste wat kost moet worden beschermd. Het lag dus voor de hand dat het Brusselse gewest bij wijze van voorzorgsmaatregel in deze richting zou handelen.

Over talent.brussels:

Talent.brussels werd opgericht in 2018 en is een Brusselse gewestelijke overheidsdienst die toegang biedt tot tal van interessante jobs en een boeiende loopbaan bij het Brussels openbaar ambt. Concreet staat talent.brussels in voor de aanwerving van statutaire medewerkers en topmanagers voor de Brusselse gewestelijke overheidsinstellingen. Het vormt dus de schakel tussen de kandidaten en de overheidswerkgevers van het Gewest. Vandaag telt de organisatie 112 medewerkers die zich dagelijks inzetten om de aanwerving in de gewestelijke overheidssector te verbeteren. Meer informatie op www.talent.brussels.

Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.

 

 

 

Ambtenarenzaken
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel