Gereglementeerde boekenprijs op 1 juli van kracht

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz ingestemd met het uitvoeringsbesluit over de gereglementeerde boekenprijs. Die wordt vanaf 1 juli 2017 effectief van kracht.

 

Sven Gatz: “De gereglementeerde boekenprijs is er op vraag van de sector gekomen om de boekenmarkt te ondersteunen. Die heeft het al vele jaren niet makkelijk. De gereglementeerde boekenprijs, die de prijs van een nieuw boek gedurende 6 maanden binnen bepaalde marges garandeert, moet vooral helpen om het aanbod aan boeken zo divers en breed beschikbaar mogelijk te houden.”

Met deze realisatie voert Sven Gatz een afspraak uit het regeerakkoord uit. In december vorig jaar werd het decreet dat de gereglementeerde boekenprijs in het leven roept, al unaniem in het Vlaams Parlement goedgekeurd. Met dit uitvoeringsbesluit wordt de gereglementeerde boekenprijs vanaf 1 juli van kracht.

Inmiddels werd ook werk gemaakt van de opbouw van twee sites. Een eerste site voor de professionals, die gekoppeld is aan de isbn-databank. Via die site kunnen uitgevers en importeurs de gereglementeerde prijs ingeven. Die info stroomt door naar een publiek toegankelijke webstek waar de boekenliefhebber via diverse zoekmachines de  gereglementeerde boekenprijs kan consulteren. Op die site is ook een uitgebreide FAQ toegevoegd over de nieuwe regeling voor de prijsbepaling van boeken. De publiek toegankelijk site zal vanaf 1 juli consulteerbaar zijn (www.boekenprijs.be).

 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel