Gereglementeerde boekenprijs ook in Brussel sluitend

De Vlaamse Regering heeft haar goedkeuring gehecht aan een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap over de invoering van een gereglementeerde boekenprijs in Brussel. Volgens Cultuurminister Sven Gatz wordt zo dankzij de goede samenwerking tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap en de federale overheid het boek als cultuurproduct ook in Brussel ondersteund en beschermd in een eerlijkere concurrentiële omgeving.

Het Vlaamse decreet over de invoering van een gereglementeerde boekenprijs van 23 december 2016 en het decreet van de Franse Gemeenschap over de culturele bescherming van het boek van 19 oktober bevatten verschillende bepalingen over de publicatie, invoer of verkoop van boeken in het Nederlands en het Frans. Die verschillen hebben te maken met het taalgebied, waardoor het Franstalig decreet meer aansluit bij het Franse systeem en het Vlaamse decreet meer aansluit bij het Nederlandse.

Voor de toepassing van het Vlaams decreet voor Nederlandstalige boeken in het Nederlands taalgebied of van het Franstalig decreet in het Franstalige taalgebied stelt zich geen probleem. In het Nederlands taalgebied is uitsluitend het Vlaams decreet van toepassing en in het Frans taalgebied uitsluitend het Frans.

In het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad is het Vlaams decreet van toepassing, behalve wanneer de uitgever, de invoerder of de verkoper ook actief is op de anderstalige markt. En omgekeerd is het Frans decreet er van toepassing behalve als de uitgever, invoerder of verkoper ook actief is op de anderstalige markt.

Om die afspraak te formaliseren was een samenwerkingsakkoord nodig met de Vlaamse en de Franse Gemeenschap en de federale overheid als partners. In het samenwerkingsakkoord werd afgesproken dat in het tweetalig gebied van Brussel-Hoofdstad de Vlaamse regeling van toepassing is voor de Nederlandstalige boeken en de Franstalige voor de Franstalige boeken.

Sven Gatz: “Het belangrijkste doel van beide decreten is de creatie en verspreiding van en toegang tot boeken te ondersteunen. Daarmee willen zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap in ons land hun Nederlandstalige en Franstalige cultuurdiversiteit behouden en een zo gezonde en eerlijke concurrentie tussen uitgevers, invoerders en verkopers tot stand te brengen. In Brussel kozen we er daarom voor de taal van het boek te kiezen om de regelgeving te bepalen die op de prijs ervan van toepassing is. Het verheugt me dat we door een goede samenwerking een regeling hebben uitgewerkt die het doel bereikt dat alle afzonderlijke partners hadden vooropgesteld.”   

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel