Gereglementeerde boekenprijs definitief goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz het ontwerpdecreet over de gereglementeerde boekenprijs vrijdag definitief goedgekeurd. Het wordt nu ingediend in het Vlaams Parlement, zodat het in het voorjaar van 2017 van kracht wordt.

Het ontwerpdecreet introduceert een gereglementeerde prijs voor nieuwe boeken in de eerste zes maanden na hun publicatie. Tijdens die periode mogen boekverkopers er maximaal tien procent korting op geven. Nadien is de boekenprijs weer vrij.

Bibliotheken en scholen kunnen hogere kortingen (tot maximaal 25%) bedingen op de gereglementeerde boekenprijs. Ook de verkoop online valt onder de regeling. De Vlaamse uitgevers die online boeken verkopen, zelfs via buitenlandse internetaanbieders, moeten de gereglementeerde boekenprijs volgen.

Om op termijn de gereglementeerde boekenprijs ook in Brussel juridisch sluitend te maken, worden conform het advies van de Raad van State gesprekken aangevat met de federale overheid. ‘Ik ga er vanuit  dat de meerderheid van de vertrouwde boekhandels voor Nederlandstalige boeken in Brussel de gereglementeerde boekenprijs intussen vrijwillig zullen toepassen. Een grote boekhandel in de hoofdstad zal zijn Nederlandstalige boeken vermoedelijk wel aan dezelfde prijs aanbieden als elders in Vlaanderen’, zegt minister Gatz.

Met de Franse Gemeenschap zijn gesprekken gaande om een zo uniform mogelijke toepassing van het Vlaams decreet en het toekomstige decreet aan Franstalige zijde te realiseren.

Met de definitieve goedkeuring van de gereglementeerde boekenprijs komt Gatz tegemoet aan de verzuchtingen van de boekensector. 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel