Gatz zorgt voor warme overdracht cultuursubsidies provincies

Zoals in het Vlaams regeerakkoord is afgesproken, worden de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies overgedragen naar de Vlaamse overheid of de lokale besturen. De middelen die door de provincies voor cultuur werden voorzien worden in 2018 en 2019 behouden. In 2020 komt er een nieuw decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid waar organisaties op kunnen intekenen. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist. 

Eerder al liet minister van Cultuur Sven Gatz weten dat hij, in het kader van de afslanking van de provincies op het vlak van de persoonsgebonden bevoegdheden, zou zorgen voor een continuering van de initiatieven die de provincies overdragen.

Structurele subsidies

Een belangrijk onderdeel bij die overdracht (naast de provinciale instellingen) zijn de structurele subsidies voor cultuur die steeds toegekend werden door de provincies. Die middelen zullen voor 2018 en 2019 verder gezet worden door de Vlaamse overheid. In 2020 komt er een nieuw decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid waar cultuurorganisaties een dossier voor kunnen indienen.

De structurele subsidies voor film en letteren worden toegewezen aan het Vlaams Audiovisueel Fonds en het Fonds voor de Letteren die eveneens zullen continueren naar de betrokken instellingen.

Sven Gatz: “Ik heb steeds gezegd dat ik me zou inspannen om ervoor te zorgen dat de middelen van de provincies gecontinueerd zouden worden. Deze warme overdracht zorgt ervoor dat cultuurorganisaties hun structurele subsidies kunnen behouden en hun werking kunnen verderzetten.”

Projectsubsidies

Voor culturele projecten van bovenlokaal belang komt er een transitiereglement voor de jaren 2018 en 2019. Culturele projecten kunnen hiervoor de komende twee jaar vier keer subsidies aanvragen. Deze projecten konden een eerste keer indienen op 1 oktober 2017, momenteel worden deze beoordeeld door de administratie. De minister zal hierover beslissen tegen midden december.  

Instellingen

Naast de structurele subsidies en projecten, zijn er ook 19 provinciale instellingen die door enerzijds steden en gemeenten en anderzijds door Vlaanderen worden overgenomen.

Op de Vlaamse Regering van afgelopen vrijdag werden alvast een aantal maatregelen vastgelegd voor de 8 instellingen (Roger Raveelmuseum, Mu.Zee, Permekemuseum, Architectuurarchief Antwerpen, Collectie Bulskampveld, Lijsternest, Emile Verhaerenmuseum, Z33 en jeugdverblijf Hanenbos) die Vlaanderen overneemt zodat ook die overgang vlot kan verlopen.

Via deze link kan u alle documenten terugvinden

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiƫn, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Onderwijs
Vlaams minister voor Brusselse Aangelegenheden
Kunstlaan 9
1210 Brussel