Gatz wil goede work-life balance voor Brusselse ambtenaren uitbouwen

In deze post-covidperiode wil het Brussels Gewest zich positioneren als een moderne en innoverende werkgever door een meer hybride en flexibele arbeidsorganisatie in te voeren. Om de verschillende HR-diensten hierbij te ondersteunen, bereidt talent.brussels - de Brusselse administratie die statutaire aanwervingen voor het Brussels Gewest uitvoert – in opdracht van Brussels minister Sven gatz, nieuwe ontwerpbesluiten voor.

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor Ambtenarenzaken: “Met de nieuwe richtlijnen over telewerk die er aankomen, wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na de lange periode van gedwongen telewerken verder inzetten op een betere  balans tussen werken en leven. We gaan naar een flexibeler thuiswerk met een beter respect voor het privé-leven en de werkomstandigheden van onze telewerkers.”
"Na afloop van deze lange periode van verplicht telewerk was het voor het Brussels Gewest ondenkbaar om deze kans om de traditionele manier van werken opnieuw uit te vinden, niet te grijpen. Sinds maart 2020 hebben alle Brusselse ambtenaren immers een verbazingwekkend aanpassingsvermogen ontwikkeld op het vlak van flexibiliteit en het zich eigen maken van nieuwe samenwerkingstools", aldus Isabelle Meulemans, algemeen Directrice bij talent.brussels.  ​

Daarom heeft talent.brussels richtlijnen voor "hybride werken in uw organisatie" ter beschikking gesteld van de HR-afdelingen van de Brusselse partners. Dit om hen te helpen hybride werk in te voeren, het gaat om een manier om zich te organiseren die deels digitaal en deels fysiek plaatsvindt. Deze aanbevelingen maken deel uit van een "Actieplan voor goed omgaan met telewerk en hybride werk", dat in juli jongstleden door de Brusselse regering is goedgekeurd en dat 12 concrete acties bevat om de nieuwe manier van werken in het Gewest in te voeren.

Dit initiatief beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ambtenaren. ​ Dit blijkt uit de resultaten van een enquête die talent.brussels in 2020, in opdracht van minister Gatz, bij het gewestelijke personeel hield.

"Het actieplan zet het welzijn van de personeelsleden op de eerste plaats en stelt een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor, waarbij de sociale contacten die nodig zijn voor de goede werking van de teams worden gewaarborgd", aldus Cédric Verschooten, adjunct-directeur-generaal bij talent.brussels.

Naast de opstelling van richtlijnen omvatten de geplande acties ook de herziening van de regelgeving, een hogere vergoeding voor telewerken, flexibelere abonnementen op het openbaar vervoer, opleiding in de nieuwe werk- en managementmethoden en het ter beschikking stellen van ergonomisch materieel aan het personeel.

Dankzij dit actieplan en door het invoeren van hybride werken, vindt het Brussels Gewest zichzelf opnieuw uit. ​ Het besteedt nog meer zorg aan het welzijn van zijn werknemers. In 2022 hoopt het Brussels Gewest niet minder dan 535 talenten met uiteenlopende profielen aan te trekken via deze vernieuwende methoden. Slechts één adres: www.talent.brussels. ​

Over talent.brussels 

Talent.brussels, opgericht in 2018, is de toegangspoort tot tal van boeiende jobs en een boeiende carrière in de Brusselse overheidsdiensten. Concreet zorgt talent.brussels voor de aanwerving van statutaire medewerkers en topmanagers. Talent.brussels fungeert als HR-partner tussen de kandidaten en de werkgevers van het Gewest. Vandaag telt de organisatie 90 medewerkers die zich dagelijks inzetten om kwaliteitsvolle kandidaten aan te trekken en om de krijtlijnen uit te zetten van een dynamisch beleid van ambtenarenzaken. 

Contact:

Externe communicatiedienst van talent.brussels

Charlotte Clayton

cclayton@talent.brussels

0490 47 80 73

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

 

 

Ambtenarenzaken
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel