Gatz wil burgerparticipatie in regeerakkoord

Burgerkabinet naar de finale van ‘Innovation in Politics Awards’

Het Burgerkabinet van Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz, mag zich tot een van de finalisten voor de ‘Innovation in Politics Awards’ rekenen. Het initiatief van de minister werd genomineerd in de categorie ‘democratie’.  Deze Europese award zet innovatieve politieke projecten rond burgerparticipatie in de kijker.. Het Burgerkabinet werd geprezen voor de manier waarop het burgers betrekt bij het beleid en hun aanbevelingen ook effectief uitvoert.

Minister Sven Gatz organiseerde deze beleidsperiode vier Burgerkabinetten. Hiermee wilde de minister burgers betrekken bij zijn beleid rond Cultuur, Media, Jeugd en Brussel. Een Burgerkabinet laat mensen ideeën formuleren, erover debatteren en overeenstemming zoeken om zo tot  aanbevelingen te komen voor het beleid.

Het Burgerkabinet Brussel werd samen met een 70-tal andere projecten, genomineerd voor de Europese ‘Innovation in Politics Award’ binnen de categorie ‘democratie’ en mag zich nu tot één van de tien finalisten rekenen. Andere genomineerden in deze categorie zijn het burgerbudget van het stadsbestuur in Dublin en het project ‘Réinventez l'Assemblée nationale’ van het Franse parlement. De prijs wordt uitgereikt door het ‘Innovation in Politics Institute’, een team van mensen met een achtergrond in de communicatiewereld, de diplomatie, de wetenschap, het bedrijfsleven en de culturele sector. De organisatie wordt bijgestaan door verschillende universiteiten en NGO’s.

De organisatie zet met deze award, die vorig jaar in het leven werd geroepen, innovatieve politieke projecten in de kijker. Ze kijkt hierbij naar de duurzaamheid van de projecten, de impact ervan en of het project het vertrouwen in de politiek verbetert. In de andere categorieën werden o.a. het Europees Solidariteits Corps van de Europese Commissie en de Ierse LGBT+ Jeugd Strategie van de Ierse  Minister van Jeugd Zappone genomineerd.

Een jury van meer dan 1.053 Europese burgers heeft zich in de voorbije weken over een 600 tal projecten binnen 8 categorieën gebogen. Elk jurylid kreeg 15 projecten toegewezen binnen de verschillende categorieën. Per categorie werden de tien projecten met de hoogste scores uitgenodigd voor de award ceremonie op 17 november op het stadhuis in Wenen.

Minister Gatz organiseerde het Burgerkabinet Brussel in 2017 samen met Frans Gemeenschapsminister Rachid Madrane. Beiden zijn in hun regering bevoegd voor Brusselse Aangelegenheden. Tijdens dit Burgerkabinet werd dieper ingegaan op de vraag hoe Walen, Vlamingen en Brusselaars hun hoofdstad beleven.

De Burgerkabinetten bestonden uit een voortraject met een online platform en mini-Burgerkabinetten georganiseerd door lokale organisaties, gevolgd door de bijeenkomst in het Vlaams Parlement waar aanbevelingen voor het beleid geformuleerd werden. In de slotzitting in het Vlaams Parlement keurde een honderdtal aanwezigen telkens tientallen voorstellen voor het beleid goed.

Sven Gatz: “Het doet mij plezier dat het Burgerkabinet deze erkenning op zijn palmares mag schrijven. We zijn erin geslaagd om aan te tonen dat een nieuwe en aanvullende manier van besluitvorming binnen onze democratie kan werken. Ik hoop daarom dat collega’s in binnen-en buitenland dit voorbeeld zullen volgen. In eigen land hoop ik dat burgerparticipatie echt verankerd kan worden in het regeerakkoord.”

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel