Gatz verdrievoudigt Gamefonds

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Mediaminister Sven Gatz de beheersovereenkomst 2018-2021 met het VAF voor het Gamefonds goedgekeurd. Het budget van dit fonds wordt vanaf 2018 met 1 miljoen euro opgetrokken, in totaal 1.730.000 euro. Meer steun, voor de creatie van games en het sterker maken van de sector. 

Sven Gatz: “Met deze enorme investering voer ik mijn voornemen uit om onze gaming sector, een snelle groeier, alle kansen te geven om mee te surfen op de nieuwste internationale ontwikkelingen. Twintig jaar geleden was gamen een bezigheid voor nerds. Ergens achter een pc of spelconsole amuseerden ze zich uren in de beslotenheid van hun slaapkamer. Vandaag speelt één op twee Vlamingen elke maand minstens één game op de smartphone, tablet, pc, een spelconsole of een ander apparaat. Het werd tijd om, met de nodige middelen, een toekomstgericht, performant en geïntegreerd gamebeleid te ontwikkelen. Dat zetten we met deze nieuwe beheersovereenkomst in de steigers.”

In het budget van het Gamefonds komt ook een injectie van 180.000 euro van Onderwijs. Daardoor neemt het totale bedrag van de beschikbare middelen toe tot 1,73 miljoen euro. Daarvan gaat 1,385 miljoen uitsluitend naar steun voor creatie en promotie.

Leerkrachten hebben altijd al spelmateriaal gebruikt in hun lessen. De spelvorm is een krachtig medium om complexe verbanden te leren zien. Games bieden het  bijkomend voordeel dat je situaties kunt nabootsen (simuleren) en experimenteren. De immense populariteit van computergames bij kinderen en jongeren vormt een extra reden om ze de klas binnen te brengen.  

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De integratie van educatieve games in de klas biedt kansen voor leerkrachten om leerlingen digitale toepassingen te laten ontdekken, maar ook  voor maatwerk en differentiatie.  De goede aansluiting van onze creatieve gamessector op het onderwijs is een win-win voor digitale competenties en de creatieve economie”.

In de beheersovereenkomst komt dit tot uiting door verschillende nieuwe accenten. Zo wordt het plafond voor productiesteun verhoogd tot maximum 250.000 euro.

Projecten die productiesteun ontvangen, kunnen nu ook promotiesteun krijgen. Voor games met een educatieve of maatschappelijke doelstelling wordt een specifiek budget gereserveerd van 350.000 euro. De storytelling bij de projecten voor games krijgt meer aandacht. Ook innovatie en experimentele games worden ondersteund.

Het Gamefonds wordt ook stevig versterkt in haar werking. Met de aanstelling van een gamecoördinator wordt het VAF hét aanspreekpunt voor aanvragers, de sector en andere (overheid)spelers op het veld. Met een specifiek budget van 110.000 euro, zal het daarnaast ook eigen acties kunnen opzetten en partnerschappen aangaan ten behoeve van de sector. Met Flanders DC komt er een taakverdeling, waarbij het Gamefonds de inhoudelijke en creatieve begeleiding voor haar rekening neemt en Flanders DC de zakelijke begeleiding en marketing. Ook met Mediarte komen er afspraken over de taakverdeling omtrent initiatieven voor talentontwikkeling en opleiding.

Op basis van de Europese Staatssteunregeling wordt het dossier nu aangemeld bij de Europese Commissie ter goedkeuring.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel