Gatz verdeelt projectsubsidies Kunstendecreet derde ronde 2017

Maandag 11 september 2017 — Minister van Cultuur Sven Gatz heeft de projectsubsidies voor de derde ronde van 2017 verdeeld. Voor deze laatste ronde werden er 287 aanvragen behandeld, waarvan 78 beurzen of projecten uiteindelijk ondersteund worden voor een totaal bedrag van 1.917.972 euro. 

Het nieuwe Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar. Eerder werden er al subsidies toegekend aan 204 beurzen of projecten in de eerste en tweede ronde voor een totaal bedrag van 6.152.900 euro. Minister Gatz heeft beslist om in de laatste ronde van 2017 nog 78 beurzen of projecten te ondersteunen voor een bedrag van 1.917.972 euro.

Het gaat om:

- 19 kortlopende beurzen:  159.346,44 euro

- 5 meerjarige beurzen:  108.487,50 euro

- 19 projecten van kunstenaars: 489.061,65 euro

- 35 projecten van organisaties: 1.161.076,62 euro

Net zoals voor de vorige rondes werden de aanvragen ook deze keer beoordeeld door de verschillende beoordelingscommissies en door de administratie alvorens de minister een definitieve beslissing heeft genomen.

Bij zijn beslissing is minister Gatz uitgegaan van volgende principes:

  • alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling ‘zeer goed’ ontvangen een subsidie. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies.
  • alle projecten met de beoordeling ‘zeer goed’ (artistiek) en ‘zeer goed’ (zakelijk) ontvangen een subsidie waarvan het bedrag gebaseerd is op het laagst geadviseerde bedrag.
  • binnen de budgettaire context ziet de minister zich verplicht om het toe te kennen subsidiebedrag te verminderen met 13,21% t.o.v. het bedrag dat is voorgesteld in het advies.

In 2017 werd in totaal 8.071.000 euro uitgetrokken voor de ondersteuning van kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Dat is 2,2 miljoen euro meer dan vorig jaar.

De volgende indiendata zijn:

  • 15/09/17 voor projecten na 01/01/18 - beslissing 15 januari 2018
  • 15/01/18 voor projecten na 01/05/18
  • 15/05/18 voor projecten na 01/09/18

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.

Contacteer ons

Eva Vanhengel

Woordvoerder Sven Gatz

Kabinet Gatz