Gatz tevreden met bijstelling btw voor jeugdhuizen

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz is tevreden met de bijstelling van de btw-regeling voor jeugdhuizen. Vanaf 1 januari 2016 wordt de omzetgrens voor jeugdhuizen vastgelegd op € 80.000. Tot dat bedrag zijn jeugdhuizen vrijgesteld van BTW. 

Minister Van Overtveldt besliste begin november om jeugdhuizen vrij te stellen van btw tot een omzetgrens van € 50.000. Zodra een jeugdhuis meer omzet draait, zou het btw-plichtig zijn. Deze beslissing werd genomen op basis van Europese regels en omdat er in het verleden enkele concrete dossiers voor onduidelijkheid zorgden bij de btw-administratie. 

De beslissing stuitte op ongenoegen bij de Vlaamse Jeugdhuizen. Ministers Johan Van Overtveldt en Sven Gatz startten daarop een nieuw overleg. Van Overtveldt liet nu weten de btw-grens van 50.000 naar 80.000 euro op te trekken. 

De nieuwe regeling zorgt ervoor dat 80% van de Vlaamse jeugdhuizen buiten schot blijft. Enkel heel grote jeugdhuizen – die veelal met beroepskrachten werken – zullen btw moeten betalen. De regeling geldt voor alle erkende jeugdhuizen. Een jeugdcafé zonder erkenning valt onder de gewone btwregelgeving. 

Minister Sven Gatz: “Ik ben tevreden met de bijstelling van de btw-regeling voor jeugdhuizen die collega Van Overtveldt vandaag heeft bevestigd. Jeugdhuiswerk kan je niet vergelijken met de commerciële uitbating van een drankgelegenheid. Het jeugdhuiswerk neemt een belangrijke taak op en stimuleert jongeren in maatschappelijk engagement. We moeten de vrijwilligers die zich hiervoor dagelijks inzetten op een gepaste manier ondersteunen.” 

De BTW-administratie en de administratie Jeugd zullen samen met de Vlaamse jeugdhuissector een vorming op poten zetten om de vrijwilligers inde verschillende jeugdhuizen te informeren over deze nieuwe regelgeving

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel