Gatz subsidieert voor 670.000 euro experimentele jeugdprojecten

Minister van Jeugd Sven Gatz heeft de subsidies goedgekeurd voor 19 experimentele projecten in de jeugdsector. Dat zijn projecten om het jeugdwerk te helpen vernieuwen. Dat kan door een unieke invalshoek te kiezen, een specifieke doelgroep te bereiken of op een innovatieve wijze met jongeren te werken.

Met deze projectenlijn voor experimentele subsidies wil Sven Gatz inspelen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe behoeften in de brede jeugdsector.

Sven Gatz: “Dit jaar dienden er 31 verenigingen en organisaties een ontvankelijke aanvraag in. Negentien van hen krijgen een toelage, waaronder zes al een verlengingstoelage, omdat sommige projecten over meerdere jaren lopen. In totaal subsidiëren we acht projecten meer dan vorig jaar. Maar we hebben ook het budget van €674.000 voor volgend jaar verhoogd met € 231.000 euro tegenover 2017.”

Enkele voorbeelden illustreren om welk soort projecten het gaat. Vijf jeugdbewegingen (Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, KSA, Kazou en JKVG) zullen hun animatorcursussen toegankelijk maken voor jongeren met een beperking; Casa Blanca werkt op cultuurbeleving bij kinderen met een auditieve beperking, door in samenwerking met o.a. Brugse musea een digitale museumroute te realiseren waarin kinderen met een auditieve beperking kunnen gidsen; Doen! Denken! vzw is zinnens filosofeersessies met kinderen en jongeren op te zetten; Use It wil zijn Brussels concept van vrijwilligerswerking door en voor jongeren uitrollen naar andere steden als Antwerpen, Gent, Mechelen en Brugge; en de Pianofabriek start in Molenbeek een stedelijk audiovisueel project gericht op het emanciperen en sterker maken van jonge vrouwen in superdiversiteit.
 

Hieronder staan de goedgekeurde projectbedragen:

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel