Gatz subsidieert nu ook opleidingen voor online media

Op voorstel van minister van Media Sven Gatz heeft de Vlaamse regering de projectsubsidie van één miljoen euro voor MediAcademie goedgekeurd. MediAcademie is een opleidingsproject voor wie in de mediasector werkt.

 

Voor het eerst zal minister Sven Gatz in het kader van dit subsidieprogramma ook Media 21 ondersteunen, een koepel die zich exclusief richt naar de online pers. De toetreding van die koepel maakt het plaatje van het opleidingsproject voor de geschreven pers en de audiovisuele sector compleet. Samen krijgen deze academies een subsidie van één miljoen euro.

“Media 21 is bijzonder welkom, nu steeds meer nieuws online wordt gepubliceerd”, zegt Gatz. ”Online nieuws is nog steeds in opgang, maar het stelt ons ook voor bijzondere uitdagingen, zoals de discussies rond fake news illustreren.” In zijn beleidsbrief had Gatz de toetreding van een online koepel tot de MediAcademie al aangekondigd.

De subsidielijn ondersteunt technische en journalistieke opleidingen voor de geschreven pers en de audiovisuele media. “Zo verzekeren en verbreden we een divers en kwaliteitsvol aanbod in de media”, zegt de minister. “In onze democratie is het niet enkel van belang om de verscheidenheid in de media te ondersteunen, maar ook de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid ervan te stimuleren.”

Zoals voorheen worden er met de subsidies opleidingen georganiseerd die zich richten naar wie voor de geschreven pers werkt, naast vormingen toegespitst op audiovisuele media. In deze laatste gaat het bijvoorbeeld over opleidingen in 360° video-opname, filmen met de iPhone of mediatrends voor tv-makers. Wie actief is in de geschreven pers, kan zich o.a. bijscholen in beter zoeken op het web, in de privacywetgeving of Google Analytics.

Bovendien ligt er nu een grotere klemtoon op een centraal en open aanbod rond journalistiek. In samenwerking met hogescholen en universiteiten komt er tenslotte een project dat gericht is op studenten. Zo willen de academies de verwachtingen en noden van de mediabedrijven en de journalistieke studierichtingen beter op elkaar afstemmen. 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel