Gatz steunt zeven circusprojecten

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om zeven circusprojecten en een promotieproject in het kader van het Circusdecreet goed te keuren. In de tweede ronde van dit jaar voor de creatie en de internationale spreiding van een circuskunstproductie waren er elf aanvragen. In 2018 werd er 300.000 euro meer vrijgemaakt voor deze projectrondes, wat het totale budget voor de uitvoering van het Circusdecreet dit jaar op 2.661.000 euro bracht.

Naast creatie en internationale spreiding gaan er ook middelen naar de organisatie van circusfestivals, nomadische tournees, beurzen en promotie van circuskunsten in Vlaanderen. De promotie van circuskunsten is vooral een opdracht voor het Vlaams Centrum voor Circuskunsten vzw.

De zeven goedgekeurde projecten van deze ronde en het promotieproject zijn samen goed voor een totaalbedrag van 140.825 euro:

  • Vier  nieuwe creatieprocessen: van Mardulier en Deprez, No Rabbits, Not Standing en Shake That.
  • Drie circuscompagnieën brengen hun voorstelling op internationale podia: Circus Katoen, Pol & Freddie en Tobe 2 brengen het Vlaamse circus in de zomer respectievelijk naar Kopenhagen, Zuid-Amerika en Azië.
  • Duif is Dood ontvangt middelen om het boek ‘Suzy Wandas, de dame met de feeënvingers’ te publiceren.

Minister Sven Gatz: “Vele Vlaamse circusproducties zijn artistieke topprestaties die deze zomer zowel op Vlaamse als internationale podia worden geprogrammeerd. De compagnieën die naar het buitenland trekken, zijn internationale ambassadeurs van de Vlaamse circuskunsten. Vandaag is een herziening van het Circusdecreet in de maak om de Vlaamse circussector meer en nieuwe kansen te bieden op ontwikkeling en professionalisering. Tot een aangepast Circusdecreet van kracht is, maken we op basis van het huidige Circusdecreet nieuwe projecten financieel haalbaar.”

Overzicht gesubsidieerde projecten :

http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/circus_gesubsidieerd.aspx

 

 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel