Gatz steunt innovatieve nieuwsmediaprojecten

Een pluriform en divers aanbod van nieuwskanalen en -media is nodig om de pers toe te laten haar rol te spelen in onze democratie. Daarom roept minister van Media Sven Gatz op om projecten in te dienen die ons nieuwsaanbod vernieuwen, verbreden, pluriformer en diverser maken. 

‘Zeker in een onzeker tijdsgewricht als het huidige, hebben we nood aan goede gidsen die de burger op een kwalitatief hoogstaande manier informeren’, zegt Sven Gatz. ‘Ook in de media is er veel in beweging en stelt de digitalisering en de technologische evolutie de kwaliteit van onze journalistiek voor uitdagingen. Daarom wil ik steun verlenen aan initiatieven die erop gericht zijn duurzame en toekomstgerichte vernieuwing in de journalistiek tot stand te brengen, die niet alleen de sector van de media maar ook het publiek ten goede komt.’

Deze projectsteun is vooral gericht op kleine mediabedrijven of –organisaties en starters. Zij kunnen tot 26 september hun kandidatuur stellen met projecten die maximaal één jaar duren. Het kan gaan om projecten die bijvoorbeeld betrekking hebben op vernieuwende journalistieke productiewijzen, storytelling, dataonderzoek, verdienmodellen en ondernemerschap in de nieuwsmedia, crowdsourcing, planontwikkeling voor starters of het inzetten van het publiek in de journalistiek.

Voor deze subsidielijn van maximaal € 200.000 kunnen organisaties ook samen een project indienen. De toegekende steun voor aanvaarde projecten bedraagt maximaal 80 procent van de geraamde kosten van het project, met een maximum van € 50.000 per project.

Verdere informatie, het aanvraagformulier voor een projectsubsidie en de richtlijnen zijn terug te vinden op www.cjsm.be/media.   

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel