Gatz start doorlichting naar grensoverschrijdend gedrag bij Fabre

Minister van Cultuur Sven Gatz neemt de open brief van verschillende dansers die met Jan Fabre hebben gewerkt, ernstig. De dansers geven aan grensoverschrijdend gedrag te hebben ervaren bij Troubleyn, het dansgezelschap van Fabre. Minister Gatz heeft de opdracht gegeven aan het departement Cultuur, Jeugd en Media om na te gaan wat er binnen het gezelschap van Jan Fabre precies gebeurd is om een zo correct mogelijk beeld van de situatie te krijgen.

“Ik ben bezorgd over de inhoud van de brief. Elke klacht rond grensoverschrijdend gedrag dient ernstig genomen te worden. Of het nu om ongepaste, al dan niet seksuele toespelingen gaat of ongewenste fysieke contacten. Iedereen, ook in de cultuur- en mediasector, moet op een integere manier en met vertrouwen kunnen werken. Een doorlichting door mijn administratie geeft de mogelijkheid om alle partijen aan het woord te laten. Ik wacht de conclusies van mijn administratie af om eventueel verdere stappen te ondernemen,” zegt minister Gatz.

Eind juni maakte de minister de resultaten bekend van een wetenschappelijk onderzoek (CuDOS) naar grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector. Daaruit bleek dat grensoverschrijdend gedrag in beide sectoren sterk aanwezig is. De helft van de vrouwen in de cultuur- en/of mediasector hadden grensoverschrijdend gedrag ervaren. Eén op vier vrouwen uit de cultuursector gaf aan het voorbije jaar ongewenste fysieke of seksuele toenaderingen te hebben ervaren. Vier procent zei dat ze gedwongen of gechanteerd werden om seksueel contact te hebben.

“Uit de open brief blijkt dat dit onderzoek binnen de cultuursector veel in beweging heeft gebracht. Het is een goede zaak dat dit gebeurt. Om problemen te verhelpen, moeten ze eerst bespreekbaar worden,” aldus minister Gatz.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek, stelde de minister samen met de sectoren en de vakbonden, een actieplan voor om de problematiek aan te pakken. Het plan moet ervoor zorgen dat de kanalen om klachten te melden beter gekend zijn, dat ze beter benut worden en dat de slachtoffers sneller geholpen worden. Er komt een versterking van het meldpunt 1712 en een ombudsman of -vrouw als aanspreekpunt en bemiddelaar. Het actieplan zorgt voor de opleiding van vertrouwenspersonen binnen organisaties en informatieverstrekking aan leidinggevenden en in raden van bestuur. In beheersovereenkomsten of in de subsidievoorwaarden die de overheid oplegt, zullen bepalingen over grensoverschrijdend gedrag worden opgenomen.

 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel