Gatz roept op voor eerste ronde projectsubsidies bovenlokale cultuurprojecten

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft een oproep gelanceerd voor de eerste ronde van projectsubsidies via het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking. Culturele en jeugdactoren, openbare besturen en niet-commerciële verenigingen met rechtspersoon, gelieerd aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk, kunnen een aanvraag indienen.

De eerste ronde van de projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten, één van de drie subsidielijnen binnen het nieuwe decreet, werd op 15 maart 2019 gepubliceerd. Het decreet bovenlokale cultuurwerking is sinds 1 januari 2019 van kracht. Naast projectsubsidies voor bovenlokale projecten voorziet het ook in werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de werkingssubsidie voor een steunpunt (boven)lokale cultuurwerking.

Minister Sven Gatz: “Met dit decreet willen we een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uitbouwen en stimuleren. Zo kunnen we op bovenlokaal niveau cultuurparticipatie bevorderen en versterken. We zoeken projecten met een culturele affiniteit die een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie hebben en die de gewone werking van de aanvrager of aanvragers overstijgen.” 

De deadline voor projecten die starten vanaf 1 januari 2020 en maximum 3 jaar lopen is 15 mei 2019. Meer informatie over de subsidielijn, de voorwaarden en de beleidsprioriteiten vindt u op https://cjsm.be/

 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiƫn, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel