Gatz plant voor 24,5 miljoen investeringen aan voormalige provinciale cultuurgebouwen

Minister van Cultuur Sven Gatz komt zijn belofte na om te blijven investeren in de provinciale cultuurgebouwen, die ofwel aan steden en gemeenten ofwel aan de Vlaamse overheid werden overgedragen. Van 2018 tot 2024 worden er voor veertien culturele organisaties in totaal 24,5 miljoen euro infrastructuurinvesteringen gepland. De minister houdt daarbij zijn belofte voor een warme overdracht.

Van de veertien ex-provinciale instellingen worden er vier overgedragen aan de stad Antwerpen: de Arenbergschouwburg, het Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA), het Fotomuseum en het Modemuseum. De Bibliotheek Limburg in Hasselt wordt aan die stad overgedragen. Tongeren krijgt het Gallo-Romeins Museum onder zijn hoede. Het Caermersklooster wordt toevertrouwd aan de stad Gent. Moerbeke krijgt de zeggenschap over het schrijvershuis Anton van Wilderode. En de Vlaamse overheid krijgt de verantwoordelijkheid over het Roger Raveelmuseum (Machelen-Zulte), het Hanenbos (Dworp), MuZee (Oostende), het Permekemuseum (Jabbeke), het Lijsternest (Anzegem) en Z33 (Hasselt).

Om de investeringsnoden van deze gebouwen te dekken, heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Gatz beslist in totaal 24,5 miljoen euro te bestemmen tijdens de periode 2018-2024.

Minister Gatz: “Voor de verdeling van deze middelen over de provincies is een verdeelsleutel vastgelegd waarbij het totaalbedrag verkregen van de provincie ook nu binnen de provincie gewaarborgd blijft. Zo kom ik het juste retour-principe na.  De meerjarenplanning die we hebben afgesproken is de beste manier om, gespreid over zeven jaar, die eerlijke verdeling over de provincies heen te garanderen. Ik ben daarom tevreden dat ik met deze meerjarenplanning mijn woord hou om een warme overdracht van de provinciale infrastructuur naar Vlaanderen en de steden en gemeenten te realiseren, die gekoppeld is aan een mooie invulling van de huidige en toekomstige investeringsnoden.”

Concreet wordt het totaal van 24,5 miljoen de komende jaren op volgende manier over veertien infrastructuurdossiers verdeeld: de Arenbergschouwburg zal in totaal 1.969.500 euro krijgen; DIVA ontvangt 1.430.000 euro; het Fotomuseum 1.310.000 euro; het Modemuseum 1.195.000 euro; de Bibliotheek Limburg 1.827.000 euro; het Gallo-Romeins Museum 1.510.000; Z33 1.220.000 euro; het Hanenbos 784.000 euro; het Roger Raveelmuseum 2.009.000 euro; het Caermersklooster 1.470.000 euro; MuZee 7.389.500 euro; het Permekemuseum 1.286.000 euro en het Lijsternest 1.100.000 euro. Deze verdeling over de genoemde gebouwen is gebaseerd op een objectieve beoordeling over de toestand van de gebouwen.

Al in 2018 worden er in totaal 3,5 miljoen euro toegekend aan de Arenbergschouwburg (235.000 euro), DIVA (280.000 euro), het Modemuseum (1.195.000 euro), Z33 (1.220.000 euro) en het Caermersklooster (570.000 euro). De volgende jaren, van 2019 tot 2024, wordt jaarlijks nog eens 3,5 miljoen euro vrijgemaakt, wat het totaalbedrag op 24,5 miljoen euro brengt. 

 

 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel