Gatz opent debat over Vlaamse financiële stromen naar Brussel

Vandaag heeft minister voor Brusselse Aangelegenheden Sven Gatz de Vlaamse Regering inzicht gegeven in de globale financiële stromen die vanuit de Vlaamse Gemeenschap naar Brussel gaan. Uit de verzamelde totaalcijfers blijkt dat de Vlaamse regering haar investeringsbeloften goed nakomt en dat globaal genomen de Brusselnorm voor wat betreft de bestedingen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel over de periode 2012 – 2015 gehaald wordt. Uit de cijfers blijkt dat Vlaanderen in 2012 766 miljoen euro in Brussel spendeerde. In 2015 was dit 883 miljoen euro.

 

“Nu de cijfers op tafel liggen, kan de interpretatie ervan beginnen”, zegt Gatz. “Ik wil nu graag  het debat voeren over de toekomstige inspanningen vanuit de Vlaamse Gemeenschap naar haar hoofdstad. De bevolking van Brussel is de jongste jaren immers sterk toegenomen en de stad is uitgegroeid tot een superdiverse grootstad.”

Vlaanderen engageert zich al sinds 1999 met een Brusselnorm tot investeringen in haar gemeenschapsvoorzieningen in het Brussels hoofdstedelijk gebied. Toen werd voor de eerste maal bepaald dat de Vlaams Brusselse gemeenschapsinstellingen 1/3 van de Brusselaars moesten bereiken. Deze bevolkingsnorm correspondeerde met een begrotingsnorm die 5% van de totale Vlaamse middelen voor gemeenschapstaken (onderwijs, welzijn, cultuur, sport, integratie en inburgering, etc.) reserveert voor Brussel.

Dit percentage werd bepaald op basis van de bevolkingsaantallen van 1999. Toen lag de bevolking een stuk onder de 1 miljoen inwoners. Vandaag telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijna 1,2 miljoen inwoners. De Brusselnorm komt dus onder druk te staan door de toename van de bevolking die in Brussel groter is dan in de rest van Vlaanderen. Die stijging in Brussel is vooral veroorzaakt door immigratie vanuit de EU en van buiten de EU, waardoor Brussel de jongste jaren meer en meer een grootstad vol minderheden is geworden die tientallen talen spreken.

Sven Gatz: “Dit heeft bijvoorbeeld ook voor gevolg dat het potentieel aantal inwoners in Brussel dat aangemoedigd kan worden om bijvoorbeeld voor het Nederlands onderwijs te kiezen, in vergelijking met twintig jaar geleden fors is toegenomen. Daarom is het belangrijk het debat over de Brusselnorm blijvend te voeren. Nu we ook duidelijke cijfers hebben over de financiële stromen van Vlaanderen naar Brussel, hebben we een goede basis om die cijfers te evalueren en te bekijken of ze bijgesteld moeten worden.”

Uit de per bevoegdheid uitgesplitste cijfers van de financiële stromen van Vlaanderen naar Brussel blijkt dat het leeuwendeel van die middelen naar onderwijs gaat (72%). De interesse voor de Nederlandse taal blijft in Brussel stijgen omdat meertaligheid de grootste motor vormt voor sociale mobiliteit.

Het laatste jaar waarvan de cijfers werden aangeleverd is 2015. Bij de begrotingsopmaak 2017 wijst alles erop dat dezelfde trends zich doorzetten. Meer specifiek voor Gatz’ eigen beleidsdomein Brusselse Aangelegenheden staat op de begroting 2017 opnieuw €48.571.000 ingeschreven. Dit is opnieuw op het niveau van 2013 én is het hoogste budget ooit voor dit beleidsdomein.

Contacteer ons
Peter Dejaegher Persdienst Sven Gatz, Kabinet Gatz
Peter Dejaegher Persdienst Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel