Gatz maakt werk van ombudsfunctie voor cultuur en media

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft de opdracht voor de ombudsfunctie voor de cultuur- en audiovisuele sector toegewezen aan de Genderkamer. De Genderkamer is het orgaan binnen de Vlaamse Ombudsdienst dat bevoegd is voor gendergerelateerde klachten. Door de ombudsfunctie onder te brengen bij de Genderkamer is een nauwe samenwerking met de cultuur- en mediasector mogelijk.

De ombudsman was één van de acties uit het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag (gog) in de cultuur- en audiovisuele sector. De ombudsfunctie maakt nauwe samenwerking met bijvoorbeeld het bottom-up initiatief Engagement of sectororganisaties mogelijk waarbij kennis en expertise in een wisselwerking gedeeld kunnen worden. Tevens kan vanuit de Genderkamer flexibel ingespeeld worden op sectorale uitdagingen en kan de nodige sectorspecifieke expertise ontwikkeld worden die het meldpunt 1712 en de brede sector ten goede komt.

Minister Sven Gatz: “De aanduiding van de Genderkamer als organisatie om de ombudsfunctie uit te voeren, zorgt ervoor dat een belangrijke doelstelling uit het Actieplan gog binnenkort operationeel is. De werkgroep die het actieplan gestalte geeft, heeft al goed werk geleverd. 1712 wordt nog steeds gepromoot als algemeen informatienummer over grensoverschrijdend gedrag. De ombudsman of -vrouw zal instaan voor afstemming en overleg met 1712.” De Genderkamer krijgt voor die opdracht drie jaar lang een subsidie van 71.409,99 euro per jaar.

Daarnaast heeft Gatz ook beslist om Engagement te ondersteunen met een driejaarlijkse projectsubsidie van 60.000 euro per jaar. Engagement is een kunstenaarsbeweging die seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksisme en machtsmisbruik in de kunstwereld aankaart. De organisatie biedt op een laagdrempelige manier steun en advies bij psychosociale problemen die een gevolg zijn van grensoverschrijdend gedrag of discriminatie in de kunstwereld.

Momenteel bereikt Engagement meer dan duizend kunstenaars uit disciplines als dans, theater, muziek, film en audiovisuele kunsten.

Minister Sven Gatz: “Engagement organiseert bijvoorbeeld ‘community bijeenkomsten’ voor vrouwelijke kunstenaars. Daar kunnen problemen en uitdagingen worden besproken in een veilig klimaat, vrouwen kunnen er hun ervaringen delen en samen zoeken naar strategieën om probleemsituaties aan te pakken. Daarnaast geeft Engagement ook kennis en informatie door en zet de organisatie lezingen en workshops op touw.” 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel