Gatz maakt van nieuw Cultuurloket spil voor aanvullende cultuurfinanciering

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Cultuurminister Sven Gatz ingestemd met de omvorming en uitbreiding van het Kunstenloket tot een Cultuurloket voor de gehele cultuursector. Het Cultuurloket zal met advies, coaching en begeleiding alle betrokkenen uit de culturele sector wegwijs maken bij de nieuwe mogelijkheden van aanvullende financiering in het culturele veld, naast de overheidssubsidies.

Sven Gatz: “De beslissing over het Cultuurloket is een belangrijke mijlpaal in de uitbouw van de aanvullende financiering en het ondernemerschap dat ik in de hele cultuursector initieer. Het Cultuurloket wordt de spil in een aantal interessante aanvullende financieringsmogelijkheden. Denk maar aan de tax shelter voor de podiumkunsten, die volgens de eerste gegevens een voltreffer lijkt te zijn. Ook de eerste projecten voor partnerprojecten, waarbij we culturele spelers samenbrengen met organisaties uit andere sectoren als onderwijs, welzijn, technologie etc. zijn begin deze maand van start gegaan. In 2018 wil ik ook Cultuurbank en de Kunstkoopregeling in de steigers zetten.”

Het Cultuurloket wordt daarnaast het centraal aansprekingspunt voor advies aan de culturele sector over o.a. zakelijk beheer, kunstenaarsstatuut en juridische zaken. Als kennisknooppunt binnen een professioneel netwerk zal het ook kunnen doorverwijzen naar andere aanspreekpunten. Door de uitbreiding van Kunstenloket tot Cultuurloket zal de knowhow inzake het kunstenveld uitbreiding krijgen naar de toegepaste kunsten, cultureel erfgoed, het sociaal-cultureel volwassenenwerk, de circuskunsten en de amateurkunsten met professionele doorgroei-ambities. Er zullen ook afspraken worden gemaakt met andere spelers in het veld om overlapping te vermijden. De dienstverlening vanuit het Cultuurloket zal daarom eerstelijns zijn en zich onderscheiden van de meer doorgedreven tweedelijnsdienstverlening van private dienstverleners.

Met het Cultuurloket, de tax shelter podiumkunsten en de partnerprojecten heeft Sven Gatz nu drie van de vier speerpunten uit zijn conceptnota over aanvullende financiering in de steigers gezet. Binnenkort zal hij na één jaar werking een evaluatie kunnen voorleggen van de uitbreiding van de tax shelter film tot de podiumkunsten. De eerste resultaten zijn zeer bemoedigend.

Later dit jaar volgt het vierde speerpunt, de oprichting van een Cultuurbank. Dat wordt geen klassieke bank, maar een netwerk van financieringspartners die samenwerken om financiële producten aan te bieden op maat van de cultuursector. Daarbij zal bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt worden tussen kredieten boven de 100.000 euro en micro-kredieten die eerder voor een non-profitomgeving geschikt zijn.

Die Cultuurbank zal ook een kunstkoopregeling aanbieden die het particulieren mogelijk maakt om een kunstwerk van een levend kunstenaar op afbetaling aan te kopen bij erkende aanbieders. Zo’n microkrediet richt zich naar startende en minder kapitaalkrachtige kunstliefhebbers. De kunstkoopregeling zal niet enkel de kunstmarkt stimuleren maar ook ten goede komen aan de Vlaamse kunstenaars.

Naast die speerpunten op het nieuwe terrein van aanvullende cultuurfinanciering, blijven ook de subsidies die de overheid in de culturele sector stopt verder lopen, beklemtoont Sven Gatz. Subsidies blijven de garantie voor innovatie, talentontwikkeling, experiment en participatie.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel