Gatz maakt ruim 800.000 euro vrij voor experimentele jeugdprojecten

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz heeft beslist om 20 experimentele jeugdprojecten te subsidiëren voor een bedrag van ruim 800.000 euro. Die experimentele projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften bij de jeugd en de jeugdsector. De projecten zijn vernieuwend qua methodiek of inhoud of spreken nieuwe doelgroepen aan.

Bij zes geselecteerde projecten gaat het om bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, maar ook kinderen en jongeren met een handicap. Die laatste vormt een nieuwe doelgroep binnen de experimentele subsidielijn. Zo is er het project Bypass van Autisme Limburg, waarin jongeren met autisme via workshops hun talenten ontdekken en dat een brug slaat naar het reguliere aanbod. Het JEUGDLAB-O4 van Oranje-Jeugdwerk zet dan weer in op een aantrekkelijk jeugdwerkaanbod voor kinderen en jongeren met een beperking (KJMB) in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen. Deze regio is bekend als ‘witte vlek’ op de inclusieve vrijetijdskaart.

Minister Gatz: “Kinderen en jongeren met een handicap of in maatschappelijk kwetsbare situaties hebben specifieke noden die het lokale niveau vaak niet kan lenigen. Met deze subsidie geven we nu kansen aan nieuwe of vernieuwende bovenlokale projecten voor deze doelgroepen. Het is van groot belang om elke vernieuwing in het jeugdwerk te blijven stimuleren en ondersteunen. Bovendien spelen we hiermee in op een van de doelstellingen uit het Masterplan Diversiteit: het jeugdwerk diverser maken, zodat alle kinderen en jongeren een kans krijgen op een zinvolle vrijetijdsbesteding.”   

Bij de overige projecten ligt de focus op jeugdwerk, cultuureducatie van de jeugd en jeugdinformatie en beleidsparticipatie. Zo wil Doof & Jong Vlaanderen het jeugdwerk in de Vlaamse Dovengemeenschap versterken en uitbreiden, door jongeren onder meer vorming aan te bieden over het jeugdwerk. De vzw Cachet zet met het project ‘Een recht is een recht’ in op de verdere verzekering van de rechten uit het decreet over de Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp, die in de praktijk nog niet steeds worden gegarandeerd.

Een overzicht van de gesubsidieerde projecten vind je onderaan.

 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel