Gatz maakt op Difference Day extra steun voor journalistiek bekend

Tijdens de begrotingscontrole heeft Minister van Media Sven Gatz extra middelen bekomen om te investeren in kwaliteitsvolle journalistiek. Op Difference Day, World Press Freedom Day laat hij weten 300.000 euro extra middelen vrij te maken om onze journalistiek beter te ondersteunen, zoals ook de Europese Commissie aanbeveelt. 

Sven Gatz brengt vandaag een bezoek aan Difference Day, een initiatief van de Vrije Universiteit Brussel en de UniversitéLibre de Bruxelles (ULB), Bozar, de Evens Foundation, de Erasmushogeschool, de European Broadcasting Union (EBU), de Europese Commissie en de Unesco.

Sven Gatz: “Difference Day is een uniek en waardevol initiatief. Het stelt de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting centraal voor journalisten, maar ook voorafgeleide beroepscategorieën als cartoonisten, reportagemakers, eenvoudige bloggers of academici. Centraal staat de vrijheid van de burger om zich uit te drukken, zijn mening te geven, altijd en overal. Ik stel met genoegen vast dat 3 mei een vaste feestdag maar ook een wake up call werd voor wie hecht aan de persvrijheid, waar ook ter wereld.“

Neutrale informatie en betrouwbare berichtgeving zijn in dagen waarin we om de oren geslagen worden met fake newsvan goudwaarde. Dat ziet ook de Europese Commissie in. In haar mededeling

"Bestrijding van online-desinformatie" stelt ze het verbeteren van mediawijsheid en steun voor kwalitatieve journalistiek voorop als belangrijke beleidsaanbevelingen (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3370_nl.htm?locale=en).

Het Vlaamse mediabeleid zet net daar op in. Onlangs maakte minister Gatz extra middelen vrij voor de ondersteuning van onderzoeksjournalistiek via het Fonds Pascal Decroos. Vorige week nog kende hij opnieuw 1 miljoen euro toe voor journalistieke opleidingen, via een samenwerkingsovereenkomst met de Mediacademie.Bovendien maakte de minister 50.000 euro extra vrij voor het journalistenloket.

Op Difference Day maakt de minister bekend nog een tandje bij te steken: “Met 300.000 euro extra ondersteunen we kwalitatieve journalistiek. Goed opgeleide en onafhankelijke journalisten zijn immers het fundament waarop betrouwbare journalistiek rust. Ze moeten die belangrijke maatschappelijke rol met een gepaste omkadering kunnen blijven vervullen.”

Op termijn wil de minister bekijken op welke manier het Fonds Pascal Decroos kan samenwerken met de Nederlandse steunmaatregelen voor onderzoeksjournalistiek. Aan de studenten van de VUB geeft minister Gatz op Difference Day toelichting over de aanbevelingen die het Burgerkabinet Media eerder deze maand formuleerde. Meer informatie: www.burgerkabinet.be en het rapport in bijlage.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel