Gatz maakt kunst kopen makkelijker en goedkoper

Op voorstel van Cultuurminister Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering ingestemd met de invoering van renteloze leningen voor wie werk van levende Vlaamse kunstenaars koopt. Daarmee wil Gatz de economische positie van levende kunstenaars versterken en de drempel verlagen voor minder kapitaalkrachtige kunstliefhebbers om ook in kunst te investeren.

De organisatie “Kunst in Huis” krijgt de opdracht om deze kunstkoopregeling te ontwikkelen, coördineren en promoten. Gatz kent “Kunst in Huis” daarvoor één miljoen euro toe voor de periode 2017-2021.

De doelgroep voor deze renteloze leningen bestaat uit beginnende en minder kapitaalkrachtige liefhebbers van kunst.

Sven Gatz: “Veel mensen vinden kunst kopen een dure aangelegenheid, terwijl ze wel van kunst houden en graag galeries of musea bezoeken. Met dit initiatief wil ik het kopen van kunst verbreden. Van zo’n renteloze leningen worden onze levende kunstenaars beter, want zij gaan eraan verdienen. Ook de verkopers van de kunstwerken, zoals galeries, kunnen dankzij deze regeling hun omzet verhogen en de kunstmarkt nieuw leven inblazen.”

Voor het bekomen van een renteloze lening voor een kunstkoop, komen zowel werken van beeldende als toegepaste kunsten in aanmerking. In de beeldende kunsten kan het gaan om schilder- en tekenkunst of beeldhouwwerken, maar ook kunstfilm, multimedia, videokunst, installaties, 3D-print, etc. En in de toegepaste kunsten kan het gaan om vormgeving, mode, keramiek, textiel, metaal, documentaire of productfotografie, etc. Het aangekochte werk moet wel uniek zijn (of deel uitmaken van een oplage lager dan 250 exemplaren) en gemaakt zijn door een levende kunstenaar uit Vlaanderen of Brussel.

Het bedrag van de renteloze lening ligt tussen minimaal 500 en maximaal 7.000 euro. De financiële partner waarmee “Kunst in Huis” zal samenwerken, zal op korte termijn worden aangeduid.

De nieuwe kunstkoopregeling vormt een onderdeel van de nieuwe aanvullende financieringsvormen die Sven Gatz, naast overheidssubsidies, in het culturele veld ingang wil doen vinden. Andere voorbeelden daarvan zijn de tax shelter voor de podiumkunsten, het Cultuurloket, projecten die mikken op samenwerkingen tussen culturele partners en partners uit andere sectoren en de Cultuurbank, een netwerk van financiële partners die kredieten verstrekken op maat van de culturele sector.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel