Kinderen en ouders mediawijzer maken

Ook minister van Media en Jeugd Sven Gatz vindt het belangrijk een doordachte beslissing te nemen en gaat graag in op het voorstel van collega Tommelein om samen rond de tafel te zitten. Deze ochtend maakte minister Gatz in een aantal kranten al duidelijk het advies van de Kinderrechtencommissaris, Bruno Vanobbergen genegen te zijn.

“Een derde van de internetgebruikers vandaag zijn minderjarigen. Kinderen komen veel vroeger in contact met nieuwe media dan ooit het geval was. Het is hun toekomst. We moeten hen daarom op een juiste manier leren omgaan met de positieve en negatieve aspecten van internetgebruik en dus volop inzetten op mediawijsheid.”

De minister benadrukt dat hij voorstander is van een combinatie van maatregelen en initiatieven die kinderen wegwijs maken in het wereldwijde web én ouders op de juiste manier betrekken. Zo kunnen ook zij hun kinderen tips geven om goed om te gaan met het internet. In het gezin over mediagebruik praten stimuleert (on)rechtstreeks mediawijsheid.

Via het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid kunnen ouders alvast heel wat nuttige tips raadplegen. Dit najaar lanceert de minister bovendien, samen met het Kenniscentrum, een online platform over mediaopvoeding voor ouders. Het Kenniscentrum Mediawijsheid heeft als kernopdracht het brede publiek via diverse acties te sensibiliseren voor mediawijsheid, de burgers mediawijzer te maken en zich daarbij vooral te richten op doelgroepen die kwetsbaarder zijn voor de gevaren in de internetjungle, zoals kansengroepen maar ook nieuwe en onervaren internetgebruikers zoals kinderen, jongeren én senioren die zich al eens als kerstenkinderen op een online pad begeven.

Op het online kennisplatform (www.mediawijs.be) van het centrum staan dossiers over online privacy, cyberpesten, reclame, school en mediawijsheid, liefde op het internet, wijze senioren, gaming, kansengroepen, ouders en mediaopvoeding, sociale media op de werkvloer, etc. Daarnaast creëerde het Kenniscentrum nog verscheidene pakketten zoals ‘sociale media op school’. Want ook op de schoolbanken leren kinderen en jongeren op een creatieve en kritische manier omgaan met de media van vandaag en morgen. Met het project ‘Kranten in de Klas’, dat ik samen met de Vlaamse Nieuwsmedia doe, verwerven leerlingen en studenten via papieren en digitale kranten meer tekstbegrip, actualiteitskennis en voeling met de maatschappij.

 

Contacteer ons
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel