Gatz keurt voor 1,57 miljoen euro culturele projecten met bovenlokale uitstraling goed

Op 1 april 2019 werd de vierde en laatste ronde van het Transitiereglement afgerond. 221 organisaties vroegen subsidies aan voor een cultureel project met een bovenlokale uitstraling. 142 dossiers kregen van minister van Cultuur Gatz een positieve beoordeling en worden betoelaagd voor een totaalbedrag van 1.572.677,75 euro.

Deze 4de ronde focust op projecten te realiseren tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2020.

In totaal vroegen 221 organisaties subsidies aan voor een cultureel project met een bovenlokale uitstraling. De aanvragers vormden een brede mix van kleine verenigingen, professionele kunstenhuizen en lokale besturen, verspreid over heel Vlaanderen en alle sectoren.

Van de 142 dossiers met een positieve beoordeling waren er 33 uit Antwerpen (23%), 8 uit Brussel (6%), 21 uit Limburg (15%), 35 uit Oost-Vlaanderen (25%), 22 uit Vlaams-Brabant (15%) en 23 uit West-Vlaanderen (16%). 15% van de aanvragen situeerden zich in de amateurkunsten, 6% in circuswereld, 21% in het lokaal cultuurbeleid, 30% in de kunsten, 12,5% in het sociaal-cultureel werk en 15,5% in het cultureel erfgoed.

Minister Sven Gatz: “Deze projectronde is de laatste van het transitiereglement, waarmee we de overgang maken naar de projectsubsidies uit het nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking. Dat nieuwe decreet is in werking sinds 1 mei. Het kwam er om de bovenlokale cultuurwerking te stimuleren na de overdracht van de provinciale culturele bevoegdheden. De eerste deadline voor deze projectsubsidies valt op 15 november 2019, voor projecten die starten tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 en maximaal 3 jaar lopen.”

Een overzicht van alle toegekende subsidies vind je in onderstaande bijlage.

Meer info over deze subsidies vind je hier.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel