Gatz investeert één miljoen euro in meer diversiteit in jeugdwerk

Vandaag lanceert minister Sven Gatz een projectoproep in het kader van het Masterplan Diversiteit in/en het jeugdwerk. Hij heeft daarvoor een budget voorzien van één miljoen euro. Het Masterplan wil van ons jeugdwerk een plek maken waar álle kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel, ongeacht afkomst, sociaaleconomische situatie, lichamelijke of psychische toestand, zich thuis voelen.

Bij deze projectoproep staan de noden van kinderen en jongeren centraal. De oproep mikt op projecten die kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking, in contact wil brengen met verschillende organisaties en verenigingen.

“De jeugdsector heeft me duidelijk te kennen gegeven dat hij de eerste sector wil zijn die een spiegel vormt van de samenleving. Die samenleving is divers, het eerst en het meest bij kinderen en jongeren die in Vlaanderen en Brussel opgroeien”, aldus minister van Jeugd Sven Gatz. “Dat engagement vind ik fantastisch. We maken daarom de nodige middelen vrij om tal van initiatieven te kunnen ondersteunen die diversiteit in het jeugdwerk versterken”, zegt de minister.

De ondersteuning van projecten vormt één van de acties uit het Masterplan ‘Diversiteit in/en het jeugdwerk’. Dat plan lanceerden de minister en het gehele jeugdwerk samen op 23 februari in het Vlaams Parlement. Daarmee hebben de minister, het departement CJM, De Ambrassade, de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten (VVJ), JINT en de brede jeugdwerksector de handen in elkaar geslagen. In deze projectoproep kan een project maximaal voor 75.000 euro betoelaagd worden.

Minister Sven Gatz: “Ik ben tevreden dat ik na de projectoproep Bruggenbouwers van eind 2016 een nieuwe oproep kan lanceren rond het thema diversiteit. Het enthousiasme en de goesting om rond dit thema te werken waren enorm. Deze nieuwe oproep geeft organisaties de kans om bestaande initiatieven te verdiepen of om nieuwe initiatieven die het masterplan verder uitdragen, langdurig te ondersteunen.”

Aanvragen kunnen tot en met 15 juli 2018 ingediend worden. 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel