Gatz haalt banden aan met VGC in Brussel

Dinsdag 31 mei 2016 — De Vlaamse regering en de VGC gaan nauwer samenwerken. In de Vlaamse Gemeenschapschapscommissie (VGC) zetelen de Nederlandstalige verkozenen van het Brussels parlement. De VGC wordt aangestuurd door Nederlandstalige regeringsleden in Brussel, te weten Guy Vanhengel, Pascal Smet en Bianca Debaets. Ze vormen het College van de VGC.

Het doel is ervoor te zorgen dat de Brusselaars makkelijker en meer van de Nederlandstalige voorzieningen kunnen genieten. Het Nederlandstalig onderwijs is alvast zeer populair in de hoofdstad. De vraag overtreft er het aanbod. Ook de Vlaamse cultuurhuizen zijn zeer in trek. In andere domeinen zoals het welzijns-, het jeugd- of sportbeleid is wat de Vlaamse Gemeenschap te bieden heeft, minder gekend of zijn er minder voorzieningen voorhanden in de hoofdstad.

Op voorstel van minister Sven Gatz, bevoegd voor Brussel, en VGC-collegevoorzitter Guy Vanhengel, zullen zowel de ambtenaren van de Vlaamse administratie als deze van de VGC samen beleidsvoorbereidend werk leveren om dit kwalitatief hoog aanbod nog te verbeteren. Ze zullen een zogeheten “ambtelijke commissie” vormen.

De ambtelijke commissie zal één en ander in kaart brengen en voorstellen ter zake formuleren. 

De Vlaamse regering en het college van de VGC hebben daarover vaste afspraken gemaakt.