Gatz en Madrane trekken Burgerkabinet Brussel op gang

Vlaams minister voor Brusselse Aangelegenheden Sven Gatz en zijn collega van de Franse Gemeenschap, Rachid Madrane, hebben vandaag een Burgerkabinet over Brussel gelanceerd. Voor de gelegenheid werd aan het Centraal Station een cafeetje geïnstalleerd waar beide ministers alvast enkele pendelaars en Brusselaars uitnodigden om van gedachten te wisselen over de hoofdstad.


Met de organisatie van een Burgerkabinet over Brussel willen ministers Rachid Madrane en Sven Gatz nagaan hoe Walen, Vlamingen en Brusselaars naar hun hoofdstad kijken en hoe het wederzijds begrip en respect kan worden verbeterd.

Minister Gatz lanceerde in 2014 het eerste Burgerkabinet. Met dat initiatief wil hij burgers beter betrekken bij zijn beleid. Het Burgerkabinet laat toe te luisteren naar wat er leeft onder de mensen over een welbepaald thema.

Het Burgerkabinet laat burgers met elkaar discussiëren en debatteren. Maar niet zomaar. Deelnemers dienen overeenstemming te vinden over de aanbevelingen die ze willen formuleren.

Zowel het eerste als het tweede Burgerkabinet kon rekenen op de interesse van meer dan 1.000 burgers. Deze twee edities (cultuur en jeugd) mondden elk uit in een tiental aanbevelingen, die werden opgenomen in de beleidsbrieven (zie links onderaan). 

Dit keer organiseert minister Gatz een Burgerkabinet over Brussel. Hij doet dat bovendien samen met collega Madrane, zijn evenknie in de Franse Gemeenschap. Het Burgerkabinet Brussel zal inzoomen op de vraag hoe Walen, Vlamingen en Brusselaars hun hoofdstad beleven. Wat verwachten ze van Brussel? Wat trekt hen aan in de hoofdstad? Of wat helemaal niet? Hoe informeren ze zich over Brussel? En, hoe kunnen de relaties tussen inwoners van Wallonië en van Vlaanderen en de inwoners van Brussel versterkt worden?

Rachid Madrane: “Met deze burgerbevraging wil ik Brusselaars, Walen en Vlamingen samenbrengen om te bouwen aan een gedeelde visie voor Brussel. Om dit te kunnen doen roepen we iedereen op om mee te doen. We hopen dan ook dat iedereen die moeilijk gehoor vindt in andere stadsprojecten van deze gelegenheid gebruik maakt om zijn stem te laten horen. Het Burgerkabinet is een innovatieve en democratische manier die ons kan helpen om gehoor te geven aan wat er leeft bij de mensen.”

Deze Burgerkabinetten van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap behandelen eenzelfde thematiek maar lopen een afzonderlijk traject. De Burgerkabinetten zullen, net zoals vorige keer, starten met een online traject. Op die manier kan iedereen, zijn/haar ideeën of voorstellen delen. In een tweede fase worden 150 deelnemers voor elk Burgerkabinet uitgenodigd om rond de tafel te zitten.

De resultaten van beide trajecten zullen worden verwerkt door Franstalige en Nederlandstalige academici van de Brusselse universiteiten (o.a. BRIO).

Sven Gatz: “Met het Burgerkabinet wil ik het debat over Brussel stimuleren. De stad heeft het de afgelopen maanden zwaar te verduren gehad. Ik wil weten wat er leeft bij de mensen om er vervolgens mee aan de slag te gaan. Er zijn verschillende uitdagingen in Brussel, door Brusselaars, Vlamingen en Walen samen te brengen hoop ik hier een antwoord op te bieden.”

Wie deel wil nemen aan het Burgerkabinet, surft naar www.burgerkabinet.be of www.cabinetcitoyen.be , registreert zich en kan meteen op het online forum mee in discussie gaan. Het online platform zal een maand lang open staan voor iedereen die zijn/haar mening wil delen. Nadien volgt er een verdiepingsfase waarin deelnemers dieper ingaan op de verschillende ideeën die voorgesteld werden. 

Op 6 mei krijgen 150 deelnemers van de discussieplatformen de kans om samen te debatteren over de resultaten en die uit te werken tot voorstellen en aanbevelingen voor de ministers.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Vanessa Despiegelaere Woordvoerster Rachid Madrane
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Vanessa Despiegelaere Woordvoerster Rachid Madrane
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel