Gatz bezoekt Design Week in Milaan

Vandaag en morgen bezoekt minister van Cultuur Sven Gatz Milaan Design Week. Doel van het bezoek is polshoogte te nemen van de Belgische vormgevingswereld, en een indruk te krijgen van het talent dat ons vertegenwoordigt in het buitenland. Op het programma staat onder meer de officiële lancering van de nieuwe werking van het kunstencentrum Z33 (Hasselt), verschillende bezoeken aan exposities van Belgische designbedrijven, en persoonlijke ontmoetingen met Vlaamse en Brusselse vormgevers. Minister Gatz zal ook aanwezig zijn op het Belgium Is Design netwerkevent. In zijn gezelschap reist onder andere de Raad van Bestuur van Z33 mee, aangezien de organisatie onlangs werd verzelfstandigd in een door Vlaanderen gestichte en gesubsidieerde vzw.

Milaan is voor de designwereld de plaats waar creativiteit, ondernemerschap en innovatie samenkomen. Ieder jaar in april ontmoet het kruim van ontwerpers, bedrijven en de culturele en educatieve wereld elkaar in de Italiaanse stad.

Met zijn aanwezigheid in Milaan wil Minister Gatz de aandacht vestigen op vormgeving als volwaardige kunstendiscipline (naast muziek, podiumkunsten, beeldende en audiovisuele kunst en architectuur), waar plaats voor is binnen het subsidiekader van het Vlaamse Kunstendecreet. Net zoals andere sectoren heeft vormgeving specifieke karakteristieken en noden die gerichte ondersteuning vragen. In het voorjaar van 2018 liet het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid  een studie uitvoeren naar de sociaaleconomische positie van architecten en designers. Hieruit bleek dat vormgevers in hun praktijk een aantal gelijkaardige verzuchtingen vertonen met andere kunstenaars waaronder hun verloning en de nood aan een beter statuut en meer gerichte ondersteuning.

Minister Gatz: “Vlaanderen is een creatieve en innovatieve regio die op vlak van vormgeving toonaangevend is. Vlaamse vormgevers genieten zowel in eigen land als internationaal grote belangstelling. Ik wil samen met het departement Cultuur, Jeugd en Media bekijken wat we kunnen doen om vormgevers beter te ondersteunen in hun ontwerppraktijk en hun artistieke werk. Met het bezoek aan Milaan wil ik niet alleen vormgeving als kunstdiscipline  in de kijker plaatsen, ik wil ook de noden van vormgevers beter begrijpen.”

Daarnaast stelt minister Gatz , samen met directeur Jan Boelen en voorzitter Gilbert Van Baelen, het unieke profiel en de vernieuwde werking van Z33 voor aan het internationale publiek. Eén van de ambities van het Cultuurplan Limburg, waarmee minister Gatz Limburg op cultureel vlak sterker wil laten aansluiten op Vlaanderen, is om Z33 op termijn uit te bouwen tot een erkende Vlaamse kunstinstelling met internationale uitstraling binnen de visuele kunsten. Z33 is aanwezig op Milaan Design Week met twee interactieve installaties van Teis De Greve en Commonplace Studio. De Vlaamse Overheid heeft het laatste anderhalf jaar een intens traject afgelegd met het kunstencentrum in Hasselt. Z33 was tot eind 2017 een Limburgse provinciale instelling, die middels de recente interne staatshervorming (waardoor cultuur geen provinciale bevoegdheid meer is) diende te worden overgeheveld. Z33 groeide ondertussen uit tot een Vlaamse zelfstandige vzw, waarvoor Vlaanderen via het Kunstendecreet een toelage van 2.502.000 euro voorziet.

Minister Gatz: “Z33 is als kunstencentrum binnen de visuele kunsten momenteel een referentiepunt in Vlaanderen en Europa wanneer het gaat over de ontwikkelingen in hedendaagse vormgeving. Nu Z33 als Vlaamse vzw is verzelfstandigd, wil ik inzetten op een groeitraject ter versterking en ter uitbreiding van die rol op nationaal en internationaal niveau. Ik hoop dat Z33 in de komende jaren een rol kan opnemen als kunstinstelling voor de visuele kunsten. Dit zou niet alleen Z33, maar ook Limburg en het gehele Vlaamse kunstenlandschap ten goede komen.”

Link naar onderzoek “Een onderzoek naar de sociaaleconomische positie van architecten en designers in Vlaanderen”:  https://cjsm.be/cultuur/themas/ccs-vlaanderen/loopbanen-de-ccs

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel