Gatz beslist over projectsubsidies Kunstendecreet eerste ronde 2018

Op 12 januari 2018 heeft minister Gatz principieel beslist over de aanvragen voor de eerste ronde 2018. In totaal is er dit jaar 9.631.000 euro beschikbaar voor de drie projectrondes van 2018. Net zoals in 2017, is dat 1,4 miljoen meer dan voorheen. Voor deze eerste ronde besliste minister Gatz 3.725.546 euro toe te kennen aan 129 organisaties.

Het nieuwe Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar voor kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Kunstenaars en organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor 1, 2 of 3 jaar.

Minister van Cultuur Sven Gatz: “Net zoals voor 2017 hebben we ook dit jaar meer middelen in de projectenpot. Het gaat om 1,4 miljoen euro meer dan in 2016. We kunnen op die manier meer kunstenaars en organisaties die een gunstige beoordeling hebben gekregen, met een toelage belonen.”

Binnen de hierboven vermelde budgettaire context is minister Gatz bij zijn beslissing uitgegaan van volgende regels:

  • Alle projecten met de beoordeling ‘zeer goed’ (artistiek) en een gunstige zakelijke beoordeling ontvangen een subsidie. Deze organisaties en/of individuele kunstenaars ontvangen alle het geadviseerde bedrag.
  • Alle beurzen (kortlopende en meerjarige) voor individuele kunstenaars met de beoordeling ‘zeer goed’ ontvangen een subsidie. Omdat de visienota meer inzet op een landschap met voldoende ondersteuning voor individuele kunstenaars, heeft de minister ook beslist om alle (kortlopende en meerjarige) beurzen met de beoordeling ‘goed’ (artistiek) een subsidie te kennen. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies. Deze kunstenaars ontvangen het geadviseerde bedrag dat door de beoordelingscommissies werd vooropgesteld.

Dit scenario resulteert in een gunstig beslissingsvoorstel voor 117 initiatieven voor een totaal subsidiebedrag van 3.398.000 euro, als volgt verdeeld:

  • 37 kortlopende beurzen voor 404.300 euro;
  • 7 meerjarige beurzen voor 216.000 euro;
  • 22 projecten van kunstenaars voor 496.700 euro;
  • 51 projecten van organisaties voor 2.281.000 euro

Minister Gatz heeft beslist om voor deze eerste ronde een aantal initiatieven die niet voldeden aan de selectiecriteria toch een subsidie toe te kennen. Het gaat om 9 projecten in de provincie Limburg en 3 projecten gericht naar kwetsbare doelgroepen. De minister maakt hiervoor in deze ronde 327.546 euro extra vrij.

Minister van Cultuur Sven Gatz: “Zoals beloofd in 2017 wil ik ook dit jaar aandacht schenken aan projecten die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen. Daarom heb ik beslist om Platform K, De Zeyp en Pas-sage een subsidie toe te kennen in deze ronde. Daarnaast werken we aan een opbouwend traject voor Limburg. In het kader van het Cultuurplan Limburg, krijgen in deze ronde een aantal initiatieven die minder goed scoren toch een toelage.”

De volgende indiendata zijn:

  • 15/01/18 voor projecten na 01/05/18 - beslissing 15 mei 2018
  • 15/05/18 voor projecten na 01/09/18 - beslissing 15 september 2018

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.

Contacteer ons
Peter Dejaegher Communicatiemedewerker, Kabinet Gatz
Peter Dejaegher Communicatiemedewerker, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel