Gamedia: ministers Gatz en Muyters brengen gaming- en mediasector voor de eerste keer samen.

Vandaag hebben 100 bedrijfsleiders en professionals uit de gaming- en mediasector op uitnodiging van de ministers Sven Gatz en Philippe Muyters gebrainstormd over de vraag hoe het beleid bedrijven uit die sectoren kan ondersteunen om beter te samen te werken, te innoveren en te internationaliseren.  

 

Sven Gatz: “De voorbereidingen voor een Vlaams gameplan en een vernieuwd audiovisueel steunbeleid, waaronder een nieuwe overeenkomst voor het Media- en Gamefonds, lopen op dit moment. Uit de studies die we eerder hebben uitgevoerd is gebleken dat het voor de media belangrijk is in een gelijk speelveld te opereren, waarbij iedereen bijdraagt aan het lokaal ecosysteem. Om initiatieven beter op elkaar af te stemmen en in te spelen op de noden en kansen in Vlaanderen, komt er een overlegplatform ‘Gaming’. Met daarbij de voorstellen die vandaag naar voren werden gebracht, hopen we dit alles tegen dit najaar af te ronden.”

Philippe Muyters: “Er bestaan al heel wat instrumenten binnen de Vlaamse overheid om de gaming- en mediasector te steunen. Veel verzuchtingen kunnen vandaag bijvoorbeeld al opgevangen worden door onze vernieuwde innovatiesubsidies en de steun van Flanders Investment and Trade, maar het blijkt dat er nog heel wat werk is om die bij de bedrijven bekend te maken. Flanders DC kan hier een rol spelen als uniek aanspreekpunt voor de creatieve sectoren.”

Beide ministers duiden ook op het belang van kruisbestuiving tussen beide sectoren. De gamingsector staat voor de uitdaging om uit zijn kinderschoenen te groeien. Die sector zoekt naar investeringen door mensen die digitale content begrijpen. En die vind je in de mediasector. De mediasector kan op haar beurt dan weer veel concepten uit de gaming zoals gamification en virtual & augmented reality gebruiken.

Gamedia was een organisatie van Flanders DC, de Innovatiecentra, VRT en IMEC op initiatief van de ministers Sven Gatz en Philippe Muyters.

 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Thomas Pollet Woordvoerder Philippe Muyters
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Thomas Pollet Woordvoerder Philippe Muyters
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel