Feestelijke opening jeugdhuis De Branding in Jette

Vlaams minister Sven Gatz, Fouad Ahidar (die als VGC-raadslid Brussels minister Pascal Smet verving) en Jets Schepen Nathalie De Swaef (die schepen Brigitte Gooris verving) hebben vandaag samen met de Brusselse jeugdhuizen officieel het nieuwe jeugdhuis ‘De Branding’ op het Kardinaal Mercierplein geopend. Dat gebeurde bij een spelletje kicker tussen de minister en de jongeren van het jeugdhuis. 

 

Met het nieuwe jeugdhuis komt een einde aan de jarenlange zoektocht naar een eigen locatie. Pascal Smet voorzag als collegelid bevoegd voor jeugd 500.000 euro. Voor de resterende 300.000 euro maakte Vlaams minister voor Brussel, Sven Gatz middelen vrij. De Gemeente Jette zorgde voor de grond. De Brussels jeugdhuizen konden voor de bouwwerken rekenen op de expertise van hun koepel, Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel vzw (JHOB), die als bouwheer optrad. 

“De werking van jeugdhuis De Branding is sinds september 2016 opnieuw van start gegaan. Vijftien gemotiveerde jongeren namen het voortouw. Jeugdhuis De Branding bereikt momenteel een vijftigtal jongeren, die hun weg vlot vinden via laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten. Op dit moment, kunnen studenten van het middelbaar onderwijs bijvoorbeeld terecht in de polyvalente zaal van het jeugdhuis om te studeren voor de examens. Ik ben er samen met hen van overtuigd dat dit project een nieuwe impuls zal geven aan Jette en de omliggende gemeenten. Mensen verbinden was nog nooit zo belangrijk als vandaag, zeker in Brussel. Jeugdhuizen spelen daarin een belangrijke rol,” zegt Pascal Smet.

Jettenaar en Minister van Jeugd Sven Gatz is opgetogen met het nieuwe jeugdhuis in zijn gemeente: “Een jaar geleden ongeveer waren we hier bijeen om de eerste steen te leggen van dit nieuw en prachtig Jeugdhuis. En vandaag zijn we opgetogen om het officieel te openen. Dat is snel gegaan, ik wens iedereen die daaraan heeft bijgedragen hartelijk proficiat. Ik ben ervan overtuigd dat de Jetse jongeren er een nieuwe fijne ontmoetingsplek bij hebben. Ik ben ook blij te kunnen vertellen dat het jeugdhuis ook nog eens een subsidie in de wacht heeft gesleept van 35.000 euro voor een bovenlokaal jeugdhuisproject rond artistieke expressie.”

"Een sterk jeugdhuis wordt gedragen door vele jongeren met verschillende sterktes en interesses. Om te weten of iemand verantwoordelijk kan zijn binnen de context van een jeugdhuiswerking is het belangrijk om jongeren verantwoordelijkheden te geven en ervaring te laten opbouwen. Dit is een proces met vallen en opstaan waarbij het kort op de bal spelen en grenzen afspreken van essentieel belang is," zegt Jonas Merckx, de jeugdhuisondersteuner van jeugdhuis De Branding. 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel