Expertencommissie Toporovski stopgezet

Eerder deze maand stelden minister van Cultuur Sven Gatz en Gents schepen van Cultuur Annelies Storms een expertencommissie aan om meer klaarheid te scheppen in de discussie rond de werken van de Stichting Dieleghem. Gezien de stichting en de Stad Gent niet langer hun volle medewerking wensen te verlenen, ziet minister Gatz zich genoodzaakt de expertencommissie op te heffen.

Een twintigtal werken van Russische avant-gardisten,  tentoongesteld in het Museum voor Schone Kunsten in Gent, deed afgelopen maand heel wat stof opwaaien. Er heerste twijfel omtrent de echtheid van de collectie die eigenaars Igor en Olga Toporovski hadden ondergebracht in de Stichting Dieleghem.

Minister van Cultuur Sven Gatz nam daarop het initiatief om samen met de Stad Gent een expertencommissie aan te stellen die meer duidelijkheid zou kunnen scheppen in de zaak.

De commissie kreeg de opdracht om advies te geven over de vraag of de discussie over de authenticiteit en de herkomst van de werken van die aard is, dat ze beter uit de collectiepresentatie in het MSK gehaald blijven. Ze zou ook advies geven over de zorgvuldigheid die het MSK aan de dag legde bij het nagaan van de authenticiteit en herkomst van de werken. En tenslotte moest ze aanbevelingen verstrekken over eventuele aanpassingen of verbeteringen aan de museale bruikleenpraxis  binnen de Vlaamse museumsector.

Op 17 januari zegden de Stad Gent en de Dieleghem Stichting hun medewerking toe.

Via een advocaat liet de Dieleghem Stichting op 14 februari weten slechts onder verschillende strikte voorwaarden haar medewerking te verlenen. Die voorwaarden maken het de commissie evenwel onmogelijk haar werk naar behoren te kunnen uitvoeren.

Daarop maakte de Stad Gent op 17 februari bekend dat ook zij in die context niet langer haar medewerking wil verlenen.

Minister Gatz: “Ik heb geprobeerd als minister van Cultuur een constructieve scheidsrechterrol op te nemen met de instelling van een expertencommissie. Aangezien deze scheidsrechterrol niet langer gewenst is door beide partijen, heeft het voortbestaan van de commissie geen concreet doel meer.”

De minister wenst de leden van de commissie te bedanken voor hun bereidheid om mee te werken.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel