Er komt muziek in Alden Biesen

De Landcommanderij Alden Biesen zal de komende jaren uitgroeien tot een belangrijke basis in het Limburgse cultuurbeleid. Daarvoor mikt minister van Cultuur Sven Gatz op een samenwerking van dit cultuur- en congrescentrum in Limburg  met Musica, een Limburgse organisatie die streeft naar een kwaliteitsvolle muziekparticipatie voor iedereen. 

Zoals bekend heeft minister Gatz een cultuurplan voor Limburg ontvouwd, samen met het provinciebestuur en de gedeputeerde Igor Philtjens. In dat plan neemt de Landcommanderij Alden Biesen met haar publieke en private partners een belangrijke plaats in.

Om Alden Biesen toe te laten een sterkere rol te spelen als uitvalsbasis en publiekstrekker voor culturele manifestaties en evenementen, moet de exploitatie van het kasteel en de site een grotere slagkracht en operationele autonomie krijgen.

Minister Gatz heeft daarom beslist dat het cultuur- en congrescentrum Alden Biesen  een tweejarige projectwerking mag opzetten met Musica. Gatz trekt daar in 2018 honderdduizend euro voor uit. Dit samenwerkingsverband zal nagaan of een deel van de activiteiten van Muscia een herbestemming in Alden Biesen kan krijgen.

Sven Gatz: “De partners zullen nu onderzoeken welke mogelijkheden de site heeft voor projecten voor muziekeducatie en -participatie. Zo moet de projectwerking van Musica een aanzet geven voor een nieuwe culturele identiteit voor de site. Ik heb het daarom mogelijk gemaakt om die werking aan te houden tot de eerste instapdatum in het Kunstendecreet naar een structurele ondersteuning kan leiden.”

Meer concreet wordt er al gedacht aan een kopie of verhuizing van bestaande activiteiten van Musica naar Alden Biesen, zoals Soundmine, aan nieuwe activiteiten op maat van Alden Biesen (muziekvakanties of muzikale erfgoedklassen) en aan de creatie van een kenniscentrum voor muziekparticipatie van jonge kinderen.

Om de nieuwe ambities in Alden Biesen meer slagkracht en de nodige operationele autonomie te geven, heeft de Vlaamse Regering, op voorstel van Cultuurminister Sven Gatz, vandaag twee ontwerpen van besluit goedgekeurd.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel