Einde tententekort in zicht?

  

Is het einde van de tekorten in zicht, of toch nog niet helemaal?

Sven Gatz: "We blijven systematisch en jaar na jaar investeren in de aankoop van tenten, ter vervanging en uitbreiding van de stock. We investeren jaarlijks voor 317.000 euro in nieuwe seniortenten (circa 100 stuks). Daarmee wordt het tentenpeil op stock gehouden. In 2016 werd dit bedrag nog verhoogd tot 447.000 euro. Daarmee kunnen meer nieuwe tenten worden gekocht, en komt er een verhoging van de stock, voor het eerst te gebruiken in de zomer 2017. Al meerdere jaren naeen kunnen we meer dan 1000 groepen aan tenten helpen, waarvan er dan finaal iets meer dan 100 op de wachtlijst blijven staan (vorig jaar 115 op wachtlijst, waarvan 107 groepen aangaven zelf een oplossing te hebben (via bevriende groepen, privé,…)."

"De extra investering van vorig jaar liet toe 149 nieuwe seniortenten (de meest gevraagde) te bestellen, die beschikbaar zullen zijn voor het komende kampeerseizoen. Dan zijn er in totaal 2.017 seniors beschikbaar, tegenover 1.913 vorig jaar. Vorig jaar strandde de ULDK op 6 groepen waarvan niet geweten was of ze uiteindelijk aan tenten zijn geraakt. Voor alle andere aanvragen die wegens uitputting oorspronkelijk waren geweigerd, werden oplossingen gevonden (door te verschuiven met aanvraaghoeveelheden, aanvraagdata, door de tenten van defensie, door ontleningen bij bevriende groepen etc). Op een totaal van 1.177 aanvragen was dit toen dus 0,6 %. Samengevat: het einde van het tekort nadert, maar het is nog afwachten hoe de geweigerde groepen de komende weken aan oplossingen geholpen worden of die zelf vinden."

Hoeveel groepen hebben bot gevangen en kunnen ook niet bij Defensie terecht?

Sven Gatz: "126 hebben een weigering gekregen (zoals gezegd: stand van zaken op half april, maar dat aantal zal nog verminderen). Voor het aantal groepen dat door Defensie verder zal kunnen worden geholpen hebben we nog geen info. Deze dossiers worden momenteel nog behandeld (recent cijfermateriaal bij administratie morgen beschikbaar)."

Dienen de tenten die volgende maand aankomen voor uitbreiding of vervanging?

Sven Gatz: "Zoals aangestipt, vorig jaar konden we een extra investering doen waardoor er netto tenten zijn bijgekomen: van 1.913 seniors vorig jaar tot 2.017 seniors dit jaar. Dat jaar konden we 149 seniors bestellen, die dit jaar zullen worden gebruikt, terwijl er na het voorbije kampeerseizoen circa 70 seniors uit dienst zijn gegaan wegens versleten of onherstelbaar."

Plannen jullie nog bijkomende investeringen om de groeiende ledenaantallen bij te benen?

Sven Gatz: "We weten dat de jeugdbewegingen leden winnen en dat juichen we toe. Daarom houden we de investeringen minstens op peil en hebben we vorig jaar extra investeringen gedaan. We blijven de zaak dus opvolgen, maar voorlopig klopt het dat het tekort aan tenten voor de jeugdkampen steeds vermindert. Op het einde van het jaar zien we of we nog een extra investering kunnen doen."

Contacteer ons
Peter Dejaegher Persdienst Sven Gatz, Kabinet Gatz
Peter Dejaegher Persdienst Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel