Eén meertalig communicatiebeleid voor culturele activiteiten in de hoofdstad

Tijdens de Interministeriële Conferentie voor Cultuur, die gisteren voor de gelegenheid plaats vond bij Ultima Vez in Molenbeek, beslisten ministers Gatz, Greoli, Smet, minister-president Vervoort en Staatssecretaris Lanaan de samenwerking rond cultuurcommunicatie in Brussel te versterken. Daarom komt er een meer uitgebreid communicatieplatform via agenda.brussels waar de cultuurliefhebber een overzicht zal krijgen van alle culturele evenementen in de hoofdstad. Visit Brussels zal het initiatief trekken en samenwerken met bestaande kanalen zoals onder meer Bruzz, Uit in Brussel en culture.be.

De Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de VGC en  de COCOF bereikten een akkoord om de samenwerking te intensifiëren voor de promotie van het culturele aanbod in het Brussels gewest en om de strategie voor een gemeenschappelijke cultuurcommunicatie uit te rollen. Op die manier willen de Brusselse ministers de internationale ambitie van Brussel als kunststad kracht bijzetten.

Zowel langs Vlaamse als Franstalige kant bestaan sterke cultuurcommunicatiekanalen. Denk maar aan Uit in Brussel, BRUZZ-agenda en bijvoorbeeld culture.be. Elke agenda is waardevol maar geen enkele is volledig. Elk initiatief heeft zijn doelpubliek en communiceert vanuit haar eigenheid en opdracht. De agenda met het agenda.brussels label zal verwijzen naar dé exhaustieve cultuuragenda.

Om Belgische en internationale cultuurliefhebbers makkelijker hun weg te laten vinden in het cultureel aanbod dat de hoofdstad te bieden heeft komt er één gezamenlijk Brussels communicatiebeleid met o.m. een website die alle activiteiten bundelt.

Visit Brussels, het gewestelijk agentschap onder voogdij van minister-president Rudi Vervoort, krijgt daarvoor een regierol en zal instaan voor de uitwisseling van data tussen alle actoren langs Franstalige en Nederlandstalige kant en de 19 gemeenten. De databank agenda.brussels wordt het uniek invoerkanaal voor het Brussels cultuuraanbod. Zij zal de instrumenten voor cultuurcommunicatie van de gemeenschappen en gemeenschapscommissies blijvend ‘voeden’ met meertalige, culturele data. De website die daarnaast wordt uitgebouwd zal een meertalige referentiewebsite worden.

Deze aanpak, waarbij de overheden naast hun eigen initiatieven, een stuk gedeeld beleid ontwikkelen, moet de algemene promotie van Brussel als cultuurstad, nationaal en internationaal, beter ondersteunen.

De cultuurministers maken hiervoor 200.000 euro vrij waarvan 50.000 euro door zowel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse en Franse Gemeenschap gefinancierd wordt. De VGC en de Cocof ondersteunen het project met telkens 25.000 euro.

De heer Sven Gatz, Vlaamse Gemeenschap, voorzitter van de vergadering (voorzitter)

Mevrouw Alda Greoli, Franse Gemeenschap

Mevrouw Fadila Laanan, Franstalige Gemeenschapscommissie

De heer Pascal Smet, Vlaamse Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd

De heer Rudi Vervoort, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Jerome Hardy Woordvoerder Alda Greoli
Christophe Van Cutsem Woordvoerder Fadila Laanan
Jo De Witte Woordvoerder Rudi Vervoort
Mathias Dobbels Woordvoerder Pascal Smet
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Jerome Hardy Woordvoerder Alda Greoli
Christophe Van Cutsem Woordvoerder Fadila Laanan
Jo De Witte Woordvoerder Rudi Vervoort
Mathias Dobbels Woordvoerder Pascal Smet
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel