De Mini-Bru 2024, een cijfermatig portret van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) heeft zopas de editie 2024 gepubliceerd van zijn Mini-Bru, een brochure die Brussel beschrijft aan de hand van een heleboel kerncijfers.

De editie 2024 behandelt thema's zoals bevolking, economie, ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit. Mini-Bru 2024 illustreert ook de Europese diversiteit en de bijzondere positie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de Europese Unie. Zo leer je bijvoorbeeld dat het aantal Europese onderdanen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen nooit eerder zo hoog is geweest, of dat het Brussel de favoriete woonplaats is van heel wat expats.

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor Ambtenarenzaken en Statistiek: "De Mini-Bru 2024 is een onmisbaar zakboekje voor iedereen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beter wil leren kennen. Brussel is immers een stad die voortdurend evolueert, maar ook die evolutie in cijfers over de jaren heen, vind je in de Mini-Bru terug. Kortom, de Mini-Bru 2024 is een instrument van onschatbare waarde voor alle Brusselaars die nieuwsgierig zijn naar hun stad, of ze nu journalist, politicus, wetenschapper of gewoon nieuwsgierig zijn!"

De Mini-Bru 2024 is nu beschikbaar in hard copy (op bestelling) of kan gedownload worden van de BISA-website: ​ https://bisa.brussels/search/node?keys=mini-bru

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

 

 

Imago van Brussel
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel