‘De groten moeten de kleintjes ondersteunen’

De Vlaamse Regering heeft vandaag op voorstel van Cultuurminister Sven Gatz de beheersovereenkomsten goedgekeurd met de Ancienne Belgique, het Concertgebouw Brugge, deSingel, Vooruit en Brussels Philharmonic. Dat zijn 5 van de 7 Vlaamse Kunstinstellingen. Zij kregen binnen het Kunstendecreet een subsidie toegekend. Kunstinstellingen moeten voor het hele kunstenveld als organisatie en als werkgever de voortrekkers zijn. En ze moeten streven naar een grotere internationale uitstraling. Met deFilharmonie en het Kunsthuis zal Gatz nog voor het einde van dit jaar een gelijkaardige overeenkomst afsluiten.

 

Zoals het regeerakkoord vooropstelt krijgen deze instellingen meer armslag. De regering trekt voor hen samen een bedrag van 53.980.000 euro uit, waarvan 2.290.563 euro extra middelen. In de overeenkomsten die voor vijf jaar gelden, werd tevens opgenomen dat vanaf 2018 de middelen die de organisaties momenteel ontvangen van de provincies, zullen toegevoegd worden aan de middelen die gekoppeld zijn aan hun  beheersovereenkomst. 

Minister Gatz heeft bij de opmaak van de beheersovereenkomsten een andere methodiek gehanteerd dan gebruikelijk.  Zo zijn de teksten voor het eerst op gelijke leest geschoeid. Dezelfde ambities en richtlijnen gelden doorheen alle beheersovereenkomsten, weliswaar op maat ingevuld. Daarnaast wordt in de beheersovereenkomsten een tussentijdse zelfevaluatie ingelast op basis van doelstellingen die ze zelf hebben vooropgesteld. Tevens dienen de organisaties tegen uiterlijk 30 juni 2019 een aantal principes met betrekking tot goed bestuur na te leven. Concreet heeft dit bvb. gevolgen voor de wijze van samenstelling en functioneren van de raden van bestuur.

Sven Gatz: ‘Natuurlijk moet elke kunstinstelling streven naar een artistieke uitmuntendheid. Maar ik leg ook een grote klemtoon op hun verantwoordelijkheid om (jonge) kunstenaars of organisaties en nieuw talent te ondersteunen.  Dat kan door bvb. residenties aan te bieden, door in begeleidingstrajecten te voorzien bij het doorgroeien, door de opbouw van een (internationaal) netwerk te ondersteunen, door nieuwe genre-overschrijdende projecten op te zetten of door assistentie te verlenen bij de communicatie en op zakelijk niveau.’

De beheersovereenkomst met de Ancienne Belgique  bevestigt de unieke rol van deze organisatie in het Vlaamse en Brusselse kunstenlandschap en hun ambitie om tot de top van de Europese concertzalen te blijven behoren. De AB zal meer dan ooit aandacht besteden aan een maatschappelijk relevante werking. Hun belangrijkste taak blijft het ontwikkelen van nieuw talent – jaarlijks krijgen meer dan 200 jonge bands de kans om er te spelen in optimale omstandigheden.

Vooruit zal voor het eerst als kunstinstelling met een beheersovereenkomst werken. De Vooruit zal, met haar grote diversiteit, verder bouwen op haar verleden van vernieuwing en maatschappelijk engagement. Dit alles vanuit haar centrale plaats in de stad en de hele regio. In de Vooruit zullen bijvoorbeeld ongeveer 500 keer per jaar studio’s ter beschikking gesteld worden aan jonge, nationale en internationale artiesten.

Ook voor het  Concertgebouw Brugge is dit de eerste beheersovereenkomst. Door in te zetten op creatie, creativiteit en interactie met kunstenaars in elke fase van hun loopbaan versterken zij hun internationale reputatie op het gebied van muziek en hedendaagse dans, maar ook dankzij een brede interdisciplinaire waaier aan activiteiten. Het Concertgebouw Brugge plant bijvoorbeeld drie formats om jong talent te ondersteunen (Scoop, December Dance Platform en Open Call) en minimaal 250 workshops voor een jong publiek.

deSingel blijft grandeur en avontuur verenigen in een programma van internationaal theater, dans, muziek en architectuur en wil hiermee een zo breed mogelijk publiek bereiken. Als broedplaats voor onderzoek en experiment, als matchmaker voor artiesten over generaties en disciplines heen wil deSingel, vaak in samenwerking met gespecialiseerde partnerorganisaties, een venster op de wereld zijn. De beheersovereenkomst wijdt een apart onderdeel aan de programmering in de Koningin Elizabethzaal in overleg met deFilharmonie. deSingel heeft tal van projecten op stapel staan rond sociale en culturele diversiteit, met uiteenlopende partners als Let’s Go Urban, de VDAB, het Minderhedenforum, Moussem, het OCMW, asielcentra of Centra voor Algemeen Welzijn.

De beheersovereenkomst voor Brussels Philharmonic houdt rekening met het orkestenrapport Vandyck, dat eerder dit jaar in opdracht van de Vlaamse Overheid verscheen, en met de opmerkingen van de visitatiecommissie. Dit resulteerde in een scherper profiel en bijgewerkte ambities. Die betreffen bvb een vernieuwde  aandacht voor een lokale en meer maatschappelijk relevante werking.  In dit kader werd ook de nieuwe opdracht m.b.t. het uitbouwen van een herziene jeugdorkestenwerking aan Brussels Philharmonic gegeven en opgenomen in alle relevante beheersovereenkomsten. Zo zal Brussels Philharmonic samenwerken met het netwerk van Deeltijds Kunstonderwijs en culturele centra en heeft het ambitie een regionaal jeugdorkest per provincie uit te bouwen. Daarbovenop komt er een bovenregionaal jeugdorkest dat voorbereidt op een professionele carrière.  

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel