De gerenoveerde Beurs gooit in 2023 haar deuren open

“We geven de Beurs terug aan de Brusselaar”

De Beurs, met een oppervlakte van maar liefst 12.000 m², zal vanaf het voorjaar van 2023 voor het grote publiek toegankelijk zijn. “We geven de Beurs, een van de meest iconische gebouwen van de Stad, terug aan de Brusselaar”, aldus Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel, die de werken vandaag officieel aftrapte. Naast een centrale ontmoetingsplek wordt het ook een culturele hotspot, met toegang tot de archeologische site Bruxella 1238 en het permanente belevingscentrum over de Belgische biercultuur ‘Belgian Beer World’. Deze maand is gestart met lichte demontagewerken; in de zomer van 2020 begint de eigenlijke renovatie.

Centrale en creatieve ontmoetingsplaats

De gerenoveerde Beurs krijgt een heel nieuwe invulling. Een groot deel van het gebouw zal bestaan uit openbare ruimte die van het gebouw een centrale en creatieve ontmoetingsplaats in de Stad moet maken. Zo komen er een centrale galerij met zitbanken, een restaurant, expositie- en vergaderruimtes, een terras met panoramisch uitzicht… Dat aspect wordt nog eens versterkt door de extra ingangen. Naast de ingang via de trappen, komen er ook doorgangen naar de Grote Markt, de Beursstraat en de Henri Mausstraat. Naast de centrale galerij zal het vernieuwde Beursgebouw ook toegang geven tot een permanent belevingscentrum over de Belgische biercultuur ‘Belgian Beer World’ en tot de archeologische site Bruxella 1238. Die ruïnes van het franciscanenklooster waarop de Beurs gebouwd is, zullen in de toekomst toegankelijk zijn via de Beurs zelf. De site blijft wel zichtbaar in de Beursstraat via drie glazen oculi.

“De beurs is één van dé erkennings- en iconische plaatsen in Brussel. En toch weten heel wat Brusselaars niet eens hoe de Beurs er langs de binnenkant uitziet. Dat moest beter! Het verheugt me dus vandaag te kunnen zeggen dat we starten met een grondige renovatie die dit gebouw ere zal aandoen en die ervoor zal zorgen naast de buitenkant, ook de binnenkant deel zal uitmaken van het dagelijkse leven van onze Brusselaars”, aldus Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel.
Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Gewest: “Dankzij de zeer originele nieuwe bestemming zal dit project zowel het stadscentrum als ons Gewest vanuit erfgoedkundig en toeristisch oogpunt nog aantrekkelijker maken. Bovendien is dit Biermuseum weliswaar een Brussels initiatief, maar zal het tevens de verschillende Belgische regio’s samenbrengen onder één dak. Naast zeer bekende Brusselse brouwers zullen er namelijk ook Vlaamse en Waalse brouwers terug te vinden zijn. Dat bevestigt, voor zover dat nog nodig was, de unieke en belangrijke positie van onze hoofdstad in België.”
Khalid Zian, schepen van Openbaar Patrimonium voor de Stad Brussel voegt hier graag aan toe: “Ik ben heel fier om U vandaag, met de steun van de burgemeester en het schepencollege, de renovatie aan te kondigen van de Beurs, een schitterende plaats die spijtig genoeg gesloten was voor het publiek. Het is een ambitieus en aantrekkelijk project  waarbij ook publieke ruimte en economische activiteot zal worden gecreerd. Dat ligt in de lijn van de geschiedenis en zal ook de ziel van de Beurs zal weerspiegelen.”

Belgische biercultuur

De twee bovenste verdiepingen van de Beurs zullen de ‘Belgian Beer World’, een multimediaparcours over de Belgische bieren, huisvesten – voor beer geeks en het grote publiek. Centraal staat onze nationale biercultuur, door de Unesco als werelderfgoed erkend. Bezoekers worden onder meer ondergedompeld in het middeleeuwse bierambacht, de invloed van de Belgische bierbrouwerskunst op wereldniveau en het brouwproces. Het parcours eindigt met een degustatie in de rooftop bar. De degustatiebar zal na de openingsuren van ‘Belgian Beer World’ ook toegankelijk zijn voor het grote publiek.

In totaal zijn al meer dan 100 brouwerijen – van grote over middelgrote brouwerijen tot de kleinste brouwerij van ons land – betrokken bij het permanent belevingscentrum. Krishan Maudgal, in naam van de Belgische Brouwers, voegt hieraan toe: « We leggen de lat hoog met Belgian Beer World. Het permanente belevingscentrum zal de Belgische diversiteit aan bieren – de nationale trots –, op een inspirerende manier tot leven brengen»

 “Eigenlijk is het straf, dat het misschien wel het meest tot de verbeelding sprekende en door iedereen geapprecieerde erfgoed van ons land, onze biercultuur, zo lang heeft moeten wachten op een plek om zich aan de wereld te tonen. In ons land ken ik in geen enkele andere stad geen enkele andere plek,  waar de kennismaking met dit immaterieel cultureel Unesco-erfgoed beter tot zijn recht kan komen dan in het voormalig Brussels Beursgebouw“, aldus minister Sven Gatz.

Renovatie vanaf zomer 2020

Er is op dit moment gestart met lichte demontagewerken van valse plafonds en vloeren, waarna deze zomer de eigenlijke renovatie begint. Op de gevelreiniging, de verwijdering van de glazen constructies boven Bruxella 1238 in de Beursstraat en de werken aan het dak na, zullen de renovatiewerken zich voornamelijk binnen afspelen. De hinder voor omwonenden en handelaars zal daardoor grotendeels beperkt blijven tot het werfverkeer. Op de website www.beursbourse.be zal informatie over het verloop van de werken gedeeld worden.

 

---

Accueil | Bourse

De renovatie en reconversie van de Beurs is een project van de Stad Brussel, het architectenbureau Robbrecht en Daem, BEAU en Popoff, de Directie Cultureel Erfgoed, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Beliris en de Belgische Brouwers. Op financieel vlak heeft het project Bourse/Beurs een subsidie  ontvangen van het Operationele Programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een instrument voor het Europese regionale beleid dat nieuwe mogelijkheden wil bieden aan Europese burgers en dat de kloof tussen de levensstandaard in de verschillende regio's wil dichten. Tussen 2007 en 2013 hebben Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 116 miljoen euro geïnvesteerd in 32 projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die betrekking hebben op kinderopvang, de hertewerkstelling, opleiding, maar ook duurzame ontwikkeling, de steun aan economische activiteiten, infrastructuurwerken en de sociale cohesie van het kanaalgebied.  De huidige programmering (2014-2020) telt 60 projecten die betrekking hebben op onderzoek en innovatie, de ontwikkeling van economische activiteiten en van arbeidsintensieve sectoren, op de kringloopeconomie en op de verbetering van onze leefomgeving. Europa en het gewest investeren 200 miljoen euro in deze nieuwe programmering.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel