De economische en financiële return van de Tour de France in Brussel

Antwoord van Minister Sven GATZ op de interpellatie van Mevrouw de Volksvertegenwoordiger Bianca DEBAETS betreffende “de economische en financiële return van de Tour de France in Brussel”

Wat betreft het overzicht van alle uitgaven die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de Grand Départ heeft gedaan, kan ik hier, gezien het korte tijdsbestek, onmogelijk op antwoorden. Deze vraag is eigenlijk meer het voorwerp van een schriftelijke vraag. Het is zo dat visit.brussels reeds over bepaalde cijfers beschikt. Van zodra alle gegevens verzameld zijn, zal ik niet nalaten om deze naar het Brussels Parlement over te maken.

Wel kan ik u omtrent de omvang van de totale gemaakte kosten meedelen dat een eerste ruwe schatting ongeveer 4.500.000 EUR bedraagt. Dat bedrag werd door verschillende partners, met name visit.brussels, Mobiel Brussel en Net Brussel, besteed voor talrijke acties en verwezenlijkingen. 

Daartegenover is de economische en financiële impact niet min. We weten dat er circa één miljoen bezoekers present waren rond het parcours. De hotels waren, zoals u aangeeft, inderdaad misschien niet volzet (84%), maar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (ttz. periode van de Ommegang!) was er een stijging van 7,5% of 9.000 overnachtingen. Juli 2019 was zelfs een recordmaand voor de Brusselse hotels. Twee jaar geleden lag de hotelbezetting maar op 56,5%.

In termen van algemene economische impact voor 6 en 7 juli 2019, heeft visit.brussels een schatting gemaakt van de uitgaven van deelnemers en organisatoren. Het model dat hiervoor werd gebruikt, is de basis van veel onderzoeken die worden uitgevoerd voor andere evenementen. Het omvat kosten voor accommodatie, maaltijden, winkelen ... Het wordt gebruikt door bijna 200 steden wereldwijd (waaronder een tiental in Europa).
De verkregen resultaten zijn overtuigend:
- 4,9 miljoen euro aan overnachtingen;
- 12,5 miljoen euro in restaurants en cafés en
- 15,3 miljoen euro in de detailhandel.
Tussen 6 en 7 juli 2019 werd dus een totaal van 32,7 miljoen euro uitgegeven.

Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met het aantal verschenen artikelen in de media wereldwijd, zowel op de sociale media als via de klassieke perskanalen. De waarde van deze publicaties is eveneens duizelingwekkend. Toch geef ik u graag enkele cijfers mee: 
- meer dan 26.000 artikelen verschenen in de digitale pers en dat in meer dan 90 landen (voor een geschatte waarde van 213 miljoen EUR);
- 280 artikelen in 66 kranten (voor een waarde van 7 miljoen EUR);
- 400 miljoen mensen bereikt via Facebook;
- 212 miljoen mensen bereikt via Instagram;
- 67.000 via YouTube en 
- een dagelijks gemiddelde van 3,7 miljoen televisiekijkers op France 2.
Het grootste effect op lange termijn is natuurlijk de media-aandacht, want Brussel is wereldwijd prachtig in beeld gebracht. En dat is van onschatbare waarde.

Naast de economische impact, wilde visit.brussels ook een studie uitvoeren naar de zogenaamde maatschappelijke impact van de Grand Départ bij de Brusselaars. Deze studie werd uitgevoerd in samenwerking met de VUB en haar onderzoeksafdeling met een representatief panel van het Brussels Gewest van 1.179 mensen.

Significante verkregen resultaten:
1 / Of ze nu actief betrokken waren of niet, de Brusselaars hebben niet te lijden gehad onder de organisatie van de start van de Tour de France, zoals werd gevreesd.
We merken op dat ze de sfeer enorm op prijs stelden, dat ze zich veilig voelden, dat ze het evenement toegankelijk vonden, dat ze de organisatie op een algemene manier waardeerden en Brussel proper en mooi vonden;
2 / +/- 75% van de Brusselaars meldt dat de organisatie van de Grand Départ het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de internationale kaart heeft gezet;
3 / + / - 75% vindt dat de organisatie van de Grand Départ een echte "winst" was voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
4 / +/- 75% denkt dat dit het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beïnvloedt en verder positief zal blijven beïnvloeden;
5 / +/- 75% voelen zich trots op Brussel en Brusselaar te zijn door het gegeven dat de Grand Départ in eigen stad plaatsvond;
6 / Tot slot, wil 84% van de Brusselaars dat er andere zeer grote evenementen in Brussel worden georganiseerd. Volgens de VUB was dit een indrukwekkend resultaat.

Verder wil ik het Geachte Lid graag verwijzen naar de Stad Brussel zelf voor de gevraagde informatie in verband met de Stad, ik denk hierbij namelijk aan de vraag aangaande het projectdossier.

Tot slot nog dit: geef toch toe, in het weekend van de Tour de France hebben we in Brussel nog nooit zoveel blije en lachende gezichten gezien. Brussel en de Brusselaars zijn klaar om in de toekomst nog meer van dergelijke evenementen in hun gewest te verwelkomen.                
 

Contacteer ons
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel