Dag van de databescherming: AVG op kindermaat

Op 28 januari vieren we jaarlijks de Europese dag van de databescherming. Die staat dit jaar helemaal in teken van de nieuwe Europese privacywet die vanaf 25 mei van toepassing wordt. Omdat kinderen zich steeds jonger en vaker online begeven moet bijzondere aandacht worden gegeven aan de bescherming van hun data. Maar kinderen kunnen zelf ook bijdragen aan een veilige online omgeving, door zich bewust te zijn van de gegevens die ze delen. De Privacycommissie en Mediawijs ontwikkelden daarom een educatief pakket dat jongeren spelenderwijs kennis laat maken met de basisprincipes van de nieuwe databeschermingswet. Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer en Vlaams minister van Media Sven Gatz ondersteunen het initiatief en hebben het nieuw lessenpakket vandaag uitgetest in het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel.

2018 wordt het jaar van de Privacy! Vanaf 25 mei past Europa nieuwe en strengere privacyregels toe: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die bepaalt vanaf dan de spelregels waaraan iedereen die persoonlijke gegevens verwerkt zich moet houden. Dit geldt zowel voor het gebruik van persoonlijke gegevens van volwassen, als van kinderen. Want kinderen zien vaak de risico’s nog niet van het gebruik van hun persoonsgegevens door anderen. Daarom worden zij in de AVG zelfs extra beschermd.  

Dit gebeurt onder meer via de ouderlijke toestemming voor kinderen om deel te nemen aan online diensten zoals sociale media, webwinkels en gamesites. Die precieze leeftijdsgrens staat nog ter discussie bij de Belgische wetgever, maar de AVG bepaalt dat die tussen 13 en 16 jaar moet liggen. Omdat kinderen dus op vroege leeftijd al te maken kunnen krijgen met de risico’s van gegevensverwerkingen is het belangrijk hen bewust te maken rond het gebruik en delen van hun persoonlijke data.  

Het jongerenplatform van de Privacycommissie, ‘Ik beslis’ en kenniscentrum ‘Mediawijs’ sloegen daarom de handen in elkaar en ontwikkelden een educatieve tool om kinderen kennis te laten maken met de nieuwe privacyregels.  

De Backer ondersteunt het initiatief: “Jongeren staan op met Snapchat, lunchen met Instagram, maken hun huiswerk met Google en gaan slapen met Facebook. Hun smartphone en online zijn is een deel van hun leven. Dat ga ik hen ook niet verbieden. Ze zijn digital natives, maar dat maakt ze des te kwetsbaarder als ze er geen rekening mee houden dat hun digitale leven ook tegen hen gebruikt kan worden. Extra informatie is dan ook cruciaal om hen bewust te laten omgaan met alles wat ze online delen. Bovendien krijgen ze dankzij de nieuwe Privacyregels extra rechten die ze ook makkelijker kunnen afdwingen. Als bevoegd staatssecretaris vind ik het mijn taak om jongeren bewust te maken van het belang van hun privacy.”  
Ook Gatz is enthousiast: “Kinderen zien vaak de risico’s nog niet van het gebruik van hun persoonsgegevens door anderen. Ze worden daarom dankzij de nieuwe Europese regels extra beschermd.”  

Het pakket bestaat uit een informatieve video en begeleidende poster, een lesfiche en een klasboek aan de hand waarvan de leerkracht de basisprincipes over het delen van gegevens bespreekbaar kan maken in de klas. Gelijktijdig werd op de website www.ikbeslis.be een themablok over de AVG toegevoegd. Het educatief materiaal is te bestellen via de website www.ikbeslis.be.  

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Lotte Van der Stockt Woordvoerder Philippe De Backer
Caroline De Geest Communicatieverantwoordelijke Privacycommissie
Elke Boudry Communicatieverantwoordelijke Mediawijs
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Lotte Van der Stockt Woordvoerder Philippe De Backer
Caroline De Geest Communicatieverantwoordelijke Privacycommissie
Elke Boudry Communicatieverantwoordelijke Mediawijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel