CULTUURZAAM.BE

Vandaag lanceert minister Gatz Cultuurzaam.be. Een toolkit die het energieverbruik en de CO2-uitstoot van organisaties en vakmensen uit de cultuur-, jeugd- en mediasector systematisch kan verlagen.

 

Naar aanleiding van de Vlaamse Klimaat- en Energietop gaf Minister Sven Gatz Pulse Transitienetwerk Cultuur de opdracht een digitale koffer uit te werken die organisaties kan helpen te evolueren naar een duurzamere werking. Pulse bracht bestaande en op maat ontwikkelde tools uit de drie sectoren in kaart en selecteerde de meest bruikbare voor een onlinegids.

Cultuurzaam.be verzamelt een reeks instrumenten die kunnen helpen het energieverbruik en CO2-uitstoot de cultuur-, jeugd- en mediasector te drukken. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende CO2-calculators, een eco/checklist voor gebouwen of kunstpraktijken, een bankwijzer of nog een afvalchecklist.

Niet alle ‘tools’ zijn scans of meetinstrumenten omdat de CO2-uitstoot niet altijd meetbaar is. Richtlijnen, tips, advies voor gedragsverandering en duurzame keuzes zitten eveneens vervat in de website.

Cultuurzaam.be bundelt de instrumenten die momenteel circuleren in de drie sectoren cultuur, jeugd en media.

“Cultuurzaam.be kwam tot stand als een van de acties die resulteren uit de recente rondetafelgesprekken over duurzame culturele infrastructuur en sensibilisering in cultuur, jeugd en media. Doel hiervan was om enkele concrete acties en ingrepen te formuleren om de CO2-uitstoot jaarlijks te helpen verminderen in deze drie sectoren,” verduidelijkt minister Gatz.

Elke De Beukelaer, coördinator Pulse vindt: “Cultuurzaam.be is een goede oefening om alle instrumenten en tips die intussen ontwikkeld zijn en circuleren op het internet samen te brengen en aan te bieden als een geheel. De tools zijn overigens niet alleen interessant voor vaklui uit de drie sectoren maar ook voor burgers, vrijwilligers en werknemers uit andere sectoren.”

Achtergrondinformatie

Over de klimaattop
Op de COP21 heeft de EU zich geëngageerd om tegen 2030 de CO2-uitstoot met minstens 40 % terug te leiden en een energie-efficiëntie te bereiken van minstens 27 %. De gevraagde inspanningen werden begin december vertaald in een intra-Belgisch klimaatakkoord en ook de Vlaamse Regering wil ambities op korte, middellange en lange termijn formuleren. De Vlaamse overheid organiseerde daartoe in 2016 twee Vlaamse Klimaattoppen.

Over Pulse
Pulse Transitienetwerk Cultuur is een netwerk dat in de cultuursector van onderuit ontstaan is vanuit een geloof dat cultuur een motor kan zijn voor de transitie naar een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving. Het verbindt een 1000-tal culturele organisaties en individuen die experimenteren met duurzame alternatieven voor het huidige samenlevingsmodel.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Jill Everaerdt Persattaché Departement Cultuur, Jeugd, Sport, Media, CJSM
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Jill Everaerdt Persattaché Departement Cultuur, Jeugd, Sport, Media, CJSM
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel