Cultureel Akkoord komt op Kruissnelheid

Het Cultureel Akkoord tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap krijgt vaart. Op een debat, van het grensoverschrijdend festival Next, dat morgen plaats vindt in Kortrijk, maken ministers van cultuur Sven Gatz en Alda Greoli, de tussenstand op en blikken ze vooruit. “We kunnen tevreden zijn over de vooruitgang. Wij als ministers, onze administraties en de culturele sector zoeken elkaar op, meer dan ooit tevoren,” zegt Sven Gatz: “Een cultuur van overleg en samen zoeken naar opportuniteiten, krijgt echt vorm. Een sterke omslag als je het vergelijkt met de vroegere wereld waarin we als buren elkaar nog nauwelijks leken te kennen.”

Het cultureel akkoord zet in op drie luiken: politiek en beleidsmatig overleg, administraties die elkaar beter leren kennen, en samenwerking in de cultuursector.

“Het overleg tussen de ministers is sterker dan ooit tevoren,” geeft minister Greoli aan. “Dossiers als de filmkeuring, de tax shelter podiumkunsten of cultuurcommunicatie in Brussel zijn belangrijke onderwerpen waar we samen op inzetten. Binnenkort zien we elkaar ook rond de toepassing van de gereglementeerde boekenprijs in Brussel. Ons sterk overleg is ook de aandrijver voor de Interministeriële Conferentie Cultuur.” Dit overlegorgaan, voor alle cultuurministers van dit land, heeft de ambitie om elkaar zesmaandelijks te treffen over cultuurdossiers die elke gemeenschap aanbelangen.

Het samenwerkingsakkoord geeft ook invulling aan de samenwerking tussen de twee administraties. Zo zaten bijvoorbeeld de directiecomités van beide cultuuradministraties afgelopen week samen om elkaars werking en werkveld beter te leren kennen. De volgende twee jaar komen er thematische uitwisselingen over beleidstopics als e-cultuur of kunsteducatie.

De focus van het samenwerkingsakkoord ligt op het stimuleren van gezamenlijke cultuurprojecten tussen beide gemeenschappen. Op advies van het Samenwerkingsplatform beslissen beide ministers  18 culturele initiatieven te ondersteunen binnen de Projectoproep Cultuur – Culture in 2017. De projectaanvragen waren zoals bij de vorige projectoproep zeer divers zowel naar culturele discipline, als naar thema of opzet.

De hoge kwaliteit van de ingediende projecten, bevestigt de relevantie van het samenwerkingsakkoord. Opvallende voorbeelden zijn projecten tussen jeugdtheaters Bronks en La Montagne Magique en tussen LOD en Artara voor muziektheater. Of andere boeiende samenwerkingen rond Slam-poetry, grafische kunst, fotografie en wereldmuziek.

“Het beleid om samenwerking breed uit te zaaien over de cultuursector, werkt”, onderstreept minister Gatz. “Niet alleen de kunsten of kunstenaars nemen het voortouw. Ook cultuurcentra, musea, verenigingen voor amateurkunsten zetten een samenwerking op. Dit jaar waren er opnieuw veel aanvragen van Brusselse cultuurorganisaties, maar ook projecten tussen Westerlo en Jodoigne, Houthalen-Helchteren en Rochefort, Genk en Seraing, Gent, Luik, Antwerpen en Doornik worden opgestart. Voor de projecten trekken de ministers gezamenlijk 160.000 euro uit.

Daarnaast werd er een project geselecteerd als speerpuntproject voor de culturele samenwerking tussen beide gemeenschappen. Dit jaar viel die eer te beurt aan het festival NEXT, met het project WE ARE NEXT, dat een subsidie ontvangt van 40.000 euro.

Voor het 8ste jaar doorboort Next, samen met partners uit Wallonië en Noord-Frankrijk, met cultuur de taal- en landsgrenzen: in 11 steden kan je naar 60 theater- en dansvoorstellingen gaan kijken. Een bijzondere focus is er dit jaar op het Cultureel Akkoord en welke rol burgers kunnen spelen in grensoverschrijdende culturele samenwerking. Citizen Map zal bijvoorbeeld een website worden waarin je via visualisaties en kaarten cultuur- en burgerprojecten die mensen over de grens samenbrengen, kan zien. Met Eurometropolis Café gaat het festival de regio door om mensen samen te brengen rond grensoverschrijdende cultuur en kunsten.

Programma en practica debat 26 november:

NEXT-café, Broelkaai 6, Kortrijk, 14 u

  • Vincent Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk
  • François De Coster, ondervoorzitter van de regio Hauts de France, bevoegd voor Cultuur
  • Presentatie van “Wij hebben in NEXT gespeeld”, “Citizen Map” en “Eurometropolis Café” door Philippe Deman, directeur van het Maison de la Culture in Doornik, en Franky Devos, directeur van Kunstencentrum Buda in Kortrijk.
  • Lezing: “Biologie van de grens” door Thomas Bellinck, Belgisch regisseur
  • Ministers Alda Greoli en Sven Gatz: de samenwerking tussen de Franse en de Vlaamse Gemeenschap in België
  • Video-installatie “Guilty Landscapes” van Dries Verhoeven
Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Jerome Hardy Porte-parole Alda Greoli
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Jerome Hardy Porte-parole Alda Greoli
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel