Connecting Brussels: we laten elkaar niet los!

VGC, COCOF, Muntpunt en Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel lanceren ‘Connecting Brussels’: centraal platform voor hulp en solidariteit tijdens de coronacrisis

VGC, COCOF, Muntpunt en Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel lanceren samen het drietalige platform ‘Connecting Brussels’, opvolger van het eerdere onlineplatform ‘Brussels Helps’ om hulp te bieden tijdens de coronacrisis. Het doel van het platform? Er zijn voor elkaar! Nog meer dan de vorige keer, leggen de initiatiefnemers de focus op veerkracht en solidariteit om sociaal isolement en eenzaamheid tegen te gaan.  

We laten elkaar niet los!

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een grote impact op veel mensen. Veel mensen voelen zich geïsoleerd, en dat zijn heus niet enkel ouderen of mensen met een zwakke gezondheid. Ook jongvolwassenen, studenten, singles of expats hebben het bijvoorbeeld erg moeilijk. Tegelijk willen heel veel mensen iets betekenen in deze crisisperiode. VGC, COCOF, Muntpunt en Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel zetten zich in om mensen bij elkaar te brengen via het platform ‘Connecting Brussels’ en zo sociaal isolement en eenzaamheid tegen te gaan. Alles wijst er op dat die inzet de komende coronawinter meer dan nodig gaat blijven.

Je buren helpen, een tekening maken of welzijnsorganisaties ondersteunen

Wie zijn steentje wil bijdragen of wie net op zoek is naar hulp, kan een seintje geven via de Facebookpagina, website of telefoon. Dat kan gaan van de kleinste gebaren tot broodnodige praktische hulp: een warme babbel, een wandelbuddy of iemand die boodschappen kan langsbrengen. Elk engagement, groot en klein, maakt onze stad warmer.

Vraag en aanbod op elkaar afstemmen

De VGC en COCOF organiseren een backoffice om mensen bij mekaar te brengen. Achter de schermen zorgen informatiecentrum Muntpunt en het Steunpunt Vrijwilligerswerk voor de ideale match tussen Brusselaars. Het is niet de bedoeling om aan professionele hulpverlening te doen, maar wel om mensen op een laagdrempelige manier te informeren en in contact te brengen met mekaar en het bestaand aanbod. Er kunnen ook nieuwe samenwerkingen ontstaan door organisaties met elkaar te verbinden. Medewerkers bekijken elke vraag en elk voorstel voor een bijdrage en brengen mensen en organisaties met elkaar in contact.

Deel je verhaal, actie of idee

Connecting Brussels zal zich ook inzetten om bestaande acties in de verf zetten via sociale media om te inspireren, mooie initiatieven te delen, verhalen die goesting geven om mee te doen,… Connecting Brussels moet mensen en organisaties samenbrengen, om elkaar bij te staan, om er voor elkaar te zijn, om van Brussel een warme plek te maken deze winter.

"Brusselaars hebben zich doorheen deze pandemie extra solidair getoond. We zetten deze beweging voort met Connecting Brussels. Door elkaar te ondersteunen, helpen we niet alleen een ander, maar ook onszelf en gaan we eenzaamheid tegen. Vandaar deze warme oproep om je te engageren, om het verschil te maken. Elk klein gebaar telt. We laten elkaar niet los!" zegt VGC-collegelid Pascal Smet. 
"Brusselaars bewijzen elke dag opnieuw dat zij de grootste troef zijn van deze stad," zegt VGC-Collegevoorzitter Elke Van den Brandt. "Voor veel Brusselaars is dit een zeer zware periode die grote impact heeft op het mentaal welzijn. Het is tegelijk hartverwarmend om te zien dat zoveel Brusselaars de handen uit de mouwen willen steken om elkaar te helpen. Met Connecting Brussels brengen we nu mensen in contact met elkaar om eenzaamheid en isolatie te bestrijden tijdens deze tweede lockdown."
"De coronacrisis lijkt nu weer even over zijn hoogtepunt heen, maar toch zullen we ondanks het nieuws over een vaccin nog lang moeten leven met dat kwaadaardig beestje. Met de lancering van Connecting Brussels, de opvolger van Brussels Helps, willen we met een drietalig platform helpen om eenzaamheid en isolement te bestrijden. Vooral in onze diverse grootstad leven immers heel wat alleenstaanden die hunkeren naar meer sociaal contact. Met een hele resem Brusselse partners steken we de handen uit de mouwen en helpen we meehelpen waar het kan," zegt VGC-collegelid Sven Gatz.
"Het zijn moeilijke tijden, maar ook in moeilijke tijden laten we elkaar niet los. Initiatieven als connecting.brussels tonen hoe solidair en warm onze samenleving is. Het stemt me gerust om vast te stellen dat er zoveel organisaties en Brusselaars zijn die zich willen inzetten om het dagelijks leven van anderen te vergemakkelijken. Laten we blijven zorg dragen voor onszelf en voor elkaar," zegt Brussels Minister-president Rudi Vervoort.
"De ernstige crisis die we doormaken heeft vooral gevolgen voor de meest kwetsbaren onder ons. Op deze momenten is het essentieel om solidariteit te tonen om ervoor te zorgen dat niemand aan de kant blijft staan. Dit is het doel van Connecting Brussels, een positief initiatief dat de mensen in nood van Brussel en degenen die hen willen helpen, wil samenbrengen,"  legt Barbara Trachte, Minister-President van COCOF, uit.
"Vele mensen kunnen wel een helpend handje gebruiken in deze moeilijke tijden. Steek ook die van jou uit de mouwen en vervoeg het team van COVID-breakers," moedigt hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, Inge Neven, aan. 

Contactinfo

www.connectingbrussels.be

02 278 11 00 (maandag tot vrijdag van 09:00 tot 17:00)

info@connectingbrussels.be

www.facebook.com/connectingbrussels 

Flyer Connecting Brussels CB_ConnectingBrussels_Flyer.pdf - 545 KB
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

 

 

 

Coronamaatregelen
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel