Conceptnota Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk goedgekeurd

Op de Vlaamse Regering van 15 april 2016 werd de conceptnota goedgekeurd. Aangehecht kan u de tekst terugvinden. 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel