Budget Kunsten stijgt vanaf 2017

Tijdens het begrotingsdebat in het Vlaams Parlement, is de stijging van het budget Kunsten in 2017 aan bod gekomen. Daaruit bleek dat: 

  • De middelen voor Kunsten in Vlaanderen zullen vanaf 2017 met €10 miljoen stijgen.
  • De verhoging zorgt, samen met de effecten van de federale taks shift (kunstenorganisaties betalen minder werkgeversbijdragen) voor, een herstel van de middelen t.o.v. 2014.
  • De middelen worden anders verdeeld. Er zijn nu meer middelen, maar voor minder organisaties.
  • De federale taks shelter voor de podiumkunsten zal eveneens vanaf 2017 de middelen voor de sector toen toenemen.
  • Daarnaast zorgen ook aanvullende maatregelen: cultuurbank, kunstkoopregeling, kunstenaankoop, cultuurloket, …  voor extra ondersteuning in de cultuursector.
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel