Brusselse academies hebben eindelijk zicht op infrastructurele toestand

In het voorjaar van 2018 schreef Vlaams minister van Brussel Sven Gatz een opdracht uit om een infrastructuurplan voor het Brusselse deeltijds kunstonderwijs (DKO) op te stellen. Er was immers nood aan een objectief beleidsvoorbereidend instrument waarop toekomstig beleid zich kan baseren om de infrastructurele pijnpunten van het Brusselse DKO structureel aan te pakken. Meermaals hebben de academies immers hun infrastructuurproblematiek op verschillende politieke niveaus aangekaart. Het is juist omwille van die problematiek dat minister Gatz besliste om in te zetten op een dergelijke studie. 

Het Brusselse architectenbureau Carton123 voerde de opdracht uit en analyseerde de 11 Nederlandstalige academies die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rijk is. Het meer dan 300 pagina-tellend rapport werd gisteren aan de academies voorgesteld. Ruim 20 miljoen euro zal nodig zijn om de infrastructuur van de Brusselse academies op een kwaliteitsvol niveau te brengen. Carton123 doet vanuit zijn expertise in ontwerpend onderzoek voorstellen om de infrastructuur te verbeteren. Bij sommige academies dringt de noodzaak zich op, aangezien de onderwijsinspectie een negatief advies gaf .

Soms valt er winst te boeken door intern te reorganiseren, maar deze voorbeelden zijn eerder schaars. Veeleer is er de noodzaak aan een minimum aantal eigen lokalen om een academie naar behoren te kunnen laten functioneren. Dit kan onder de vorm van een uitbreiding, op of naast het terrein.

“We staan versteld van de toestand waarin sommige academies zich bevinden, maar blijven ondanks alles positief”, aldus de onderzoekers van Carton123. “Er is veel mogelijk, mits de wil tot samenwerking en uiteraard de nodige budgetten. We hopen dat de verschillende partners met deze voorzet rond de tafel gaan zitten en het werk verderzetten zodat er tastbare verbeteringen uit de bus komen”.

“Eindelijk ligt er een rapport waarop de verschillende inrichtende machten en overheden zich kunnen baseren bij de opmaak van een infrastructuurplan voor hun academie”, stelt minister Gatz. “Het is overigens de bedoeling dat een volgende Vlaamse Regering in samenspraak met het College van de VGC de resultaten meeneemt in haar beleid”.

“Als voorzitter van het netwerk van Brusselse directies dko ben ik blij dat minister Gatz het initiatief nam om eindelijk iets te doen aan de infrastructuurproblematiek van het Brusselse deeltijds kunstonderwijs. Ik ben hem daar bijzonder erkentelijk voor”, geeft Luc Bartholomeus, directeur van de Muziekacademie van Anderlecht, aan. “Het rapport toont effectief aan dat infrastructuurinvesteringen noodzakelijk zijn”.

Minister Gatz maakte eerder al 800.000 euro vrij voor investeringen in uitrusting voor de Brusselse Nederlandstalige academies van het deeltijds kunstonderwijs, gaande van vleugelpiano’s, (alt) violen, … tot schuurmachines, stereomicroscopen, en dergelijke meer.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel